Friday, October 30, 2009

Halloween Homework.

You might think they have a lot of homework for the mid-term holidays, but it's bits and pieces, mostly to give children a bit of revision..


1) Read Rapunzel.

2) Malti Flat file (revizjoni l-Artiklu)

3) English Flat file (a few easy fill in's about Rapunzel)

4) Malti Manija p. 8 (singular u plural....noti fuq il-Malti Studju)

5) My stories..Rapunzel (children have to find lines from the book and copy them next to the pics stuck on the project book)

6) English Comp copybook...a simple fill in exercise, use the book.

7) PCM page 10 (small exercise adding 30)

8) Qari Malti : Ir-Razzett tan-Nannu Turu.

9) Maths flat file (adding 11's)...use number chart on PCM if you want.

10) Tilqima nhar il-Hamis....tinsewx il-ktieb tat-tilqim.

Happy Halloween...spread your homework over the holidays, don't rush it.

Thursday, October 29, 2009

Oh Rapunzel!!!Today we watched this video in class :

You probably saw the book inside your child's bag, it is the book of the week. 


Over the mid-term holidays I'm giving some homework connected with this book. 


IF  you want to do anything extra, 


HERE is some reading material. You can also print the book and let the child construct it. 

Wednesday, October 28, 2009

Ġietni idea...

Minn għada ser nibda nistaqsi lit-tfal ituni suġġett fuq xiex nibbloggja...xi annimal, grupp favorit, pajjiz, tim tal-futbol, kartuns ... li jħobbu. Jien nagħmel naqra riċerka bl-għajnuna tagħhom u nitfa' artiklu fuq hawn.

Dan mhux għat-tfal biss, jekk tridu tkunu tafu xi ħaġa intom ... ibgħatu kumment jew email u jkollna artiklu fuq x' niddiskutu hawn. Ġietni idea wkoll fuq l-ewwel lezzjoni tat-tisjir li nagħmlu. Dan inħobb nagħmlu meta jkolli l-lezzjoni tat-tisjir jew dwar l-ikel tajjeb għas-saħħa. Jekk tixtiequ lit-tfal jitgħallmu xi tisjir ġdid (eż : ikel Malti, insalata tal-frott, smoothies u milkshakes eċċ)... għiduli.

Adding Elevens

This was the lesson I wanted to broadcast live, but here's a  recording of what we did. I apologise for the bad audio in the video.Here is a handout which you can do as extra work :

Adding Elevens.

Xogħol għall-Erbgħa, 4 ta' Novembru.

Fuq il-Project book tal-iStudji Soċjali għandhom iwaħħlu l-ħendawt li nħadmet fil-klassi, iwaħħlu l-Bronja (għandhom ħendawt tagħha wkoll) u jsibu xi stampi/ ipinġu fuq Ħaġar Qim u l-Mitħna tax-Xarolla.

Biex tifhmu aħjar fejn morna, HAWN issibu xi nformazzjoni fuq iż-Żurrieq, u msemmija l-Mitħna ( u l-Katakombi li hemm biswitha).

U HAWN issib xi nformazzjoni fuq Ħaġar Qim.

Dan hu filmat fuq dan it-Tempju megalitiku.Ikun tajjeb kieku ssibu ħin u tmorru mat-tfal, speċjalment jekk għandkom tfal li qegħdin fl-ewwel sena tas-sekondarja. Dawk li jkollhom sħubija fil-Heritage Malta jkollhom prezzijiet specjali.

Tuesday, October 27, 2009

A link for you to read.

Here is something that inspires me a lot. Will give you an idea of how (lucky) virtual classrooms are run in other parts of the world.

Read here

Monday, October 26, 2009

Il-Ħarġa t'Għada.

Għada sejrin naraw il-Mitħna tax-Xarolla u wara sejrin Ħaġar Qim. Nitloblkom tibgħatuhom bl-uniformi puliti u bil-basket il-Kbir kif ukoll wieħed żgħir bl-ikel ġo fih. Ħelu jistgħu jġibu pakkett wieħed biss. Tibgħatux cikkulati għax idubu u jagħmlu straġi.

Il-Lampa

Din hi l-lezzjoni tal-Malti.
It-tfal għandhom jaqraw l-istorja fuq id-Denfil paġni 14 u 15, u jwieġbu l-mistoqsijiet fuq il-pitazz tat-taħriġ.

Today's Maths Lesson.

I think this explains it all. Done with Smartboard software. :)Homework exercise on Maths copybook 2.

Friday, October 23, 2009

For the Weekend.

It-tfal għandhom lista ta' kliem bil-Malti x'jistudjaw għad-dettat nhar it-Tnejn. Għandhom il-ġranet tal-ġimgħa u l-istaguni. Ħafna minnhom jafuhom diga'.

Għandhom ukoll ħendawt fil-flat file abjad.

Handwriting : This week we have the letters that go down like a monkey's tail.


Abacus Textbook : Page 3. Do not draw the pictures, just write the sums on Copybook 1.

Abacus workbook page 14. The children worked the sums at school, or most of them. Now they have to colour the shapes according to the answers.
Answer 10 : Green
Answer 5 : Brown
All the other answers : Blue

Thursday, October 22, 2009

Ix-xogħol tal-lum.

Studji Soċjali : Nies li jgħinuna. Ikkopjaw dawk is-sentenzi irrigati biss fuq Id-Dinja Tiegħi. Waħħlu xi stampi li għandhom x'jaqsmu. Dan ix-xogħol hu għal nhar it-Tnejn ħalli ntikom ċans issibu l-istampi.

English Dictation : Children have word list 2 on the English Study copybook. English Dictations are on Thursdays.

Maltese Dictation will be on Mondays. List will be given tomorrow.

Il-Healthy Breakfast.

Illum kif tafu konna l-healthy breakfast. It-tfal kielu ċereali li fihom anqas zokkor, u ħadu jowgart ukoll.

Ixxukkjajt ruħi kif minn klassi ta' għoxrin, sebgha
biss jieħdu kolazjon kif suppost. Is-sebgha li jieħdu, fil-maġġoranza jieħdu ċereali taċ-ċikkulata.

Mhux ta' b'xejn li meta ddoqq il-qanpiena tal-brejk ikunu jridu jibilgħuh il-ħobż.

Hafna tfal li jkunu fuq stonku vojt ma jikkonċentrawx. Hemm bżonn li jiġu l-iskola b'xi ħaġa sustanzjuża ġo fihom. Ċereali, ħobż mixwi, frotta...ttuhomx kejkijiet u gallettini għax ħafna zokkor iraqqadhom.

Għada ser nagħmlu il-fruit break, nispera li nara aktar tfal bil-frott fil-basket. Jistgħu jġibu jowgart (mhux minn dawk tal-ismarties jew mimlijin zokkor). Min iġib frotta/ħaxix/jowgart ser jieħu stilla fuq iċ-ċart tal-frott.

Wednesday, October 21, 2009

Today is Wednesday.So, as always, we don't give homework. I hope you go for a nice walk, a nice drive, spend time with your parents and loved ones. Maybe kick a ball or ride a bike. Fly a kite or walk your dog.

Tomorrow we have dictation. Most of you are prepared. Do spend a few minutes going over the List 1, which is on the English Study Copybook.

Also, tomorrow we are having A Healthy Breakfast, so please come to school smart in your uniform. Thankyou :)

Tuesday, October 20, 2009

Maths : Counting Back.

Today we had some activity in the classroom.
Each group was given a 'whiteboard', a marker, a dice, and a set of cards showing from 10-20.

Each member of the group had to turn over one card, write the number on the whiteboard.

Then they roll the dice, and they minus that number from the big one.

Then we take out fingers showing the amount shown on the dice, and we count back from the big number.

ex 16 - 9 = 7
( 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7)

For homework they have some counting back sums.

Watch This!!

Here is the cartoon we watched in class. We have the work on the My Stories Project Book. For homework, you have to draw the picture of the monster, or something from the story on the My Stories project book. Don't worry if your drawing is not too good, mine are not that good either :)


I will post some of your drawings next week.


Not now, Bernard.

Today we are going to read this fantastic book in class.


I read the story for you, in case you want to listen to it again.


Monday, October 19, 2009

HW tal-Malti.

Wara li taraw il- Powerpoint li poġġejtilkom fil-post ta' qabel din, tistgħu taħdmu MaltiManija g u o paġna 7.

Ħafna mit-tfal ma kinux jafu x'inhu vulkan, x'inhi l-Etna, xi tkun Belt Kapitali, id-differenza bejn pajjiz u belt...nixtieqkom jekk għandkom Atlas id-dar uruhom ftit, u tkellmu magħhom.

Kelma b'Oħra.

Illum fuq id-Denfil qrajna l-istorja li hemm fuq paġna 13. Fuq il-pitazz issa mxejna 'l quddiem. Fejn qabel kienu jimlew il-vojt, issa jridu jibdew iwieġbu. Għal bidu ser nibdielhom it-tweġiba jien, imma 'l quddiem ser ikollhom ifittxuha huma.


Rajna dan il-vidjo waqt li qrajna l-istorja.Mistoqsijiet kienu dawn :

1) X'jisimha l-istorja? 2) X'kien qed jagħmel it-tifel?
3) X'beda jgħajjat?
4) X'għamlu l-irġiel? 5) X'għamel kif waslu ħdejh?
6) Fl-aħħar min ġie?
7) Min tah widen? 8) X'għamillu l-lupu?

Friday, October 16, 2009

Handouts for Extra work.

Here are all the handouts available on this blog. Some might be a bit hard for you at the moment, but there are lots of easy ones. Have a good look at them before printing. 

nouns


letter k


alphabetical order


tens and units


threes and fives


maths crossword


ten and underfours


fives


animal nouns


addition squares


threes


thing nouns


tens and units words and numbers


tens and unit blocks


tens


subtraction crossword


fours skip countingplace nounsnumber words

I will add more links and I'll keep repeating this post often :)

Happy extra-working xx

For the Weekend.

English Composition : Copy the story 'Myself' from the rough paper to the copybook.

Abacus page 10. See notes on Maths study. The children are now counting different coins.

Malti Manija p 2 u 3 Nies tax-xogħol.

Qari: Denfil pġ 13.

Study : List 1 from English study copybook (good morning etc)

A big thankyou to all the parents who attended the meeting today. It was a pleasure meeting you all. May I remind those who did not come to please provide a 120 wide lined copybook, with a purple cover, called 'Study Skills'.  

xx
Miss Claudine.

Thursday, October 15, 2009

Today's diary.

Today is St.Theresa's day.


May the 'Little Flower' bring blessings to our children.
Here is something I showed in class today.


Now for the business of homework. 

Malti Manija Paġni pġ4, pġ5 (artiklu) pġ6 (nomi)

Maths Copybook 3 (money...see the Maths notes if stuck)

English Way Ahead Workbook page 8 (it's about numbers, easy :)

English Handout 'The man and the ant' on English Comp. copybook.
Please do not write on handout because I need to collect them back.

Some children might come home with the homework ready, just for today.

Thanks :)
Wednesday, October 14, 2009

L-Artiklu.

Fuq il-pitazz għandhom in-noti fuq l-artiklu.

Ix-Xemxin jieħdu l-ewwel ittra tal-kelma.

eż : Iċ-ċirasa.

Il-Qamrin jieħdu il-

eż : Il-ballun.

Il-vokali jieħdu l-

eż : l-anġlu

Ċerta kliem jieħdu l- u i quddiem il-kelma

eż : l-ispalliera.

Fil-klassi għamilna aktar prattika fuq dawn, 'il quddiem ser nagħmlilkom ftit ħendawts biex tniżżluhom minn hawn.

Money

Please refer to this blog post. Today we had some money practise in class. Children need to know how to convert a euro into fifty cent coins etc....do let them play with the small change in your purse, it will help them no end.

Tuesday, October 13, 2009

Nouns.

Today we did a small lesson on nouns, the first of many on nouns.

Here is the power point presentation we saw.


It was made by Mrs. Rita Barbara, and I thank her so much for sharing her work with us.
Children have homework on the English Language Copybook.

My Stories Homework.

Today we read a book called 'Try Again Emma'.

Then we wrote a story on our 'My stories' project book.

For homework, children have to draw a poster for a toy shop on the coloured page.

Social Studies homework - Id-Dinja Tiegħi.

1) Homework is for MONDAY 19 TH OCTOBER.

2) Children have to fill in their answers on the Project Book and stick pictures according to their answers.

e.g :  Annimal Favorit : tigra (stick picture of tiger)

For those who haven't yet covered the Project Book, please cover in brown paper and stick a picture that relates to environment, yourself, play, Birkirkara etc...

Monday, October 12, 2009

Handwriting practise.
I found a good site that will enable you to print worksheets which will help your child to write in cursive writing.


The yellow dot on each worksheet will show you where the letter should start.

Choose the letters you want to practise, then click 'Make worksheet'. You will see the worksheet in a few seconds.

Then
File > Print :)

Here is a handout to practise the letter k.

Otto's Family.

I've given the children four sheets of paper which are going to become our first book.

They are to stick the pages from 'Otto's Family' onto these pages, according to the page numbers.

Title page (no pictures, just writing and drawing)

Page 1 : Father

Page 2 : Mother

Page 3 : Brother

Page 4 : Sister

Page 5 : Grandma

Page 6: Grandpa.


We will write on these books accordingly during our English writing sessions.

A very important Maths Lesson.

Today we learnt about Euro Coins. Children will need to know by heart the following facts.

One Euro coin :


Is equal to

Two Fifty euro cent coins

2 X

-----------

Five Twenty euro cent coins

5 X

---------
Ten Ten cent coins.

10 X


-------
Twenty Five cent coins
20 X


----------
Fifty Two cent coins

50 X


-------
and a Hundred One Cent coins.

100 XThey have all the notes on the Maths study copybook. They have to study also how many coins (10c, 5c, 2c, 1c) make up a 50 euro cent coin.

Friday, October 9, 2009

What the Art Teacher would like.

Please for art lessons (on Fridays) give your child a cloth or canvas bag containing the following :

An old t-shirt or apron, black permanent marker, A3 drawing books, small packet of wet wipes, old towel/cloths, 1cm chisel brush, watercolours, empty yoghurt/noodle/plastic cups, 1 kartoncina (any colour but NOT black).

This Weekend's Homework.

English

A or An

Children have an exercise from the Green Book, page 8, which is to be worked out on the English Language copybook.


Maths.

For Maths they have a handout stuck on copybook 2.

Social Studies.

Children will need your help to do their homework on page 1.

Handwriting

They have a revision of all the letters we did so far, on the handwriting copybook.

Thursday, October 8, 2009

Maths Homework.

This might look confusing, but it's really easy.

On abacus page 8, children have four empty cards.

They have to fill out the cards with numbers that add up to 10. They can choose the numbers themselves.

On the study copybook there are some examples.

Ex

10 = 2 + 3 + 4 + 1

They can take out 10 fingers, then use their fingers to split the 10 between any 2/3/4 numbers. 

l l l l l l l l l l
       3  + 3 + 4 = 10

We will do these sums again tomorrow :)

English Homework.

Today the children have homework from the Green Book. Page 1, Exercise 1. Numbers 6,  7, 8, 10, 12.
Leave numbers 9 and 11 out.

Children have to read the sentence, then look at the Pupil's Book, pages 4 and 5 and write the answer as such6) This man is a funny clown.
6) It is Tico.

Note that the children have to use capital letters in the beginning of names.

TOMORROW....Is P.E day.
Do not forget to come with your P.E kit. White shorts and t-shirt, white socks, white shoes.

Xogħol tal-Malti.

Illum kellna ezerċizzju ħafif tal-Malti. Tgħallimna fuq il-vokali.

Araw in-nota fuq il-Malti Studju.

Homework fuq Malti Lingwa.

Wednesday, October 7, 2009

Wednesday.

No homework! Hooray!

Wednesday is no homework day.Times Tables Songs.

I have some songs about the times tables, they will make the learning of tables easier. Any of you who have a pen-drive, or want to send a blank CD to school, I'll gladly pass the songs on to you.

Tuesday, October 6, 2009

My Class of Many Colours.

Here's a photo of our new curtains. The children love the colours, and I hope you do too. Big thanks to my mum who sewed them for us.Handouts for extra work.

Here are some handouts that will help your child do revision work.


Click, Download, Print :)

L-Istaġuni

Illum għamilna eżerċizzju fuq il-kitba krejattiva dwar l-Istaġuni.
It-tfal raw dan il-vidjo fil-klassi.

Monday, October 5, 2009

Maths Lesson.Today we had a lesson about tens and ones (units). Please see the maths study copybook for the notes. Homework is from the Abacus Workbook pages 5 and 6.

Also, you can do this handout for extra work.

The Fruit Break.
As from this week, every day (we'll try to keep it every day) at 10.00, just after the second lesson, children will stop writing for a Fruit Break.
This is done to give more importance to the eating of fruit. Please ensure that your child brings one fruit a day to school. The fruit break will encourage children to eat more fruit, as children tend to copy habits from each other.

Friday, October 2, 2009

Our Class on PBS news.Click here to watch our class, my fabulous children on the news. Big well done to all of you. The children didn't have much briefing on what to say, as you all know, I sent you all an e-mail to behave and smile, and talk nicely. You outdid all my expectations. Am so proud of you. Monday's a treat day for you all. (erm...I don' t mean no homework or no lessons....just something nice for you in store)
Thanks a lot xxx You are the best class in the world.

This Weekend's Homework.

This weekend, the homework's really easy.

From way ahead :

Put the words in ABC order.

If you want to practise more on ABC order, here's a funky game. You have to whack the moles until you get all the Alphabet, one after the other.

It's HERE

Then you have Pete and Polly. Pete and Polly need to be coloured in. Follow the instructions, it's easy.

His and Her.

His = things that belong to a boy.
Her = things that belong to a girl.

Maths homework.

On your PCM, pages 1 and 2. If you get confused, follow the number chart on the first page.

Handwriting.

Write NEATLY...and slowly.
If you want to practise more of the same letters on the copybook, I won't mind at all :)

Buy the papers tomorrow and do watch the news tonight.... :)

A BIG THANKYOU


To all the parents and children who have made today's success possible.

You have worked so hard at learning how to work your emails and I am so proud of you.

The Prime Minister, Mrs. Gonzi and the Minister of Education are very proud of you too. You behaved well, and you answered politely.

Search This Blog