Tuesday, November 30, 2010

My name is Cheyenne

hello


hello!
araw dar-ritratt

hello tfal


hello dahalt ritrat

L-ANNIMAL


L-annimal li nhobb huwa l-ghasfura u jisimha kiki.

L-ghsfura taghili missier.

illa ghandi sena.

Hija tiekol skalora u tixrob ilma.

Jiena niehu hsiba hafna billi ma nhalijiex bil guh u bil hmieg u nohroga ftit fix xemx.

Monday, November 29, 2010

This is my cat. :)


L-annimal li-inhobb hija qattusa u jisimha Tina.

Il-qattusa gibtha minghand habiba tieghi.

Ilha ghandi sena.

Intiha tiekol hut tal-bott u tixrob halib.

Biex inzommha kuntenta, noqghod immelsilha rasha.

Jien ghandi zewg ghasafar wiehed jismu Otto u l-ohra jisimha Daisy. Dawn xtrahomli il-papa. Ijlhom ghandi sena. Il-kulur taghom hu isfar. Dawn ihobbu jilghabu flimkien. Jien inhobb nismahom jghannu.

L-Annimal Li Nħobb

Jien ġħandi kelba u jismha May-C.

Lil May-C xtrajnijha mill-ħanut tal l-annimali.

May-C ijlha ġħandna sena u xahrejn.

Il-kelba tiekol ikel tal-klieb u tixrob l-ilma.

May-C tieħu pjecir meta intijha ċikkulata tal-klieb.

L-annimal favorit tieghi huwa l-fenek. Il-fenek tiegħi jismu Troy. Troy huwa griz. Troy tagħtulna z-zija tiegħi fil-praċett ta' oħti. Troy ilu ghandni tliet snin. Iħobb jiekol ħass, ħobż u ġwież. Troy iħobb jitfissed fuqi.

hello

My name is Christabelle.

L-animal li nhobb

Jien ghandi kelb li jismu Fluffy.
Il-kelb kont qlajtu għall-Milied.
Fluffy ilu għandi madwar xi sena.
Hu jħobb jiekol laħam u jixrob il-ħalib.
Jien inżommu kuntent billi nilghab miegħu bil-ballun.


cassidy

cassidy mifsud u ghandi qattus li jismu flowy

Kartuns

I like Looney Tunes

IL-PET TIEGHIGħandi għasfur jismu Spikey. Kien tahuli n-nannu. Ilu għandi sentejn.


Spikey jiekol l-iskalora u jixrob l-ilma. Ġieli noqgħod inkellmu u hu joqgħod isaffar.

L-Annimal li nhobbL-annimal favorit tiegħi hu l-kelb li jismu Timmy.


Timmy ilu għandi sentejn.


Il-kelb tiegħi jiekol ikel tajjeb għall- klieb u jħobb jixrob l-ilma frisk.


Jien kuljum immur nilgħab ftit miegħu,noqgħod infissdu, inbandlu fuq il-bandla fuqi ħalli nżommu kuntent.

L-annimal favorit tieghi

L-annimali favoriti tiegħi huma l-għasafar.Jiena għandi għasfura u l-kulur tagħha huwa isfar u bi ftit linji suwed bħal ma qed taraw hawn isfel fir-ritrat .L-aktar ħaġa li nieħu gost biha meta ikun qed inbillilha l-ikel tigi tidigmli subgħaja u ġieli tagħraxni u ġieli tweġġgħani!

L-Annimal li nhobb

L-annimal favorit tieghi huwa l-fenek. Il-fenek tieghi jismu Troy u huwa griz. Troy tagħtulna z-zija tieghi fil-pracett ta' oħti. Troy ilu ghandna tliet snin. Hu jħobb jiekol ħass, ħobz u gwież. Troy ihobb jitfissed fuqi.

L-annimal Favorit Tiegħi

Jien inħobb l- għasafar. U għandi ghasfura, din l-għasfura daqsxejn imqarba u jisimha May. May tħobb tiekol ħafna ħass u tħobb tilgħab ukoll. May tixrob ta' spiss l-ilma. Il- kulur ta' May huwa isfar u iswed. Jiena inhobb ħafna nilghab maghha, vera titfissed. Hawnhekk għandi ritratt tagħha.

L-annimal Favorit Tieghi

Jien inhobb l- ghasafar. U ghandi ghasfura, din l-ghasfura daqsxejn imqarba u jisimha May. May thobb tiekol hafna hass u thobb tilghab ukoll. May thobb tixrob ta spiss l-ilma. Il- kulur ta' May huwa isfar u iswed. Jiena inhobb hafna nilghab maghha, vera titfised. Hawnhekk ghandi ritratt taghha.

L-annimal favorit

Dan

L-annimal li nhobb
1. L- annimal li nħobb hija kelba u jisimha Sally.

2. Il-kelba ġibniha mill- S.P.C.A.
3. Il-kelba ilha għandna sena.
4. Sally tiekol l-ikel tal-klieb u tixrob ilma.
5. Aħna nżommuha ferħana bħalna.


Dan il- film kont rajtu cinema vera sabih arawh!!

L-Annimal li nħobb.

L-annimal li nħobb hu qattus jismu Fufu.
Fufu tathuli n-nanna Mary.
Ilu għandi sentejn.
Fufu jiekol il-ħut u jixrob il-ħalib. Tgħidx kemm hu qanżha!
Jien inħobb nilgħab miegħu u bil-ġugarelli.


 

Saturday, November 27, 2010

Friday, November 26, 2010

I watch Mickey Mouse clubhouse everyday before school

Homework for the weekend.
Insejna niktbu d-diary imma kellkom miktub fuq il-pitazzi, allura suppost kulħadd jaf x'għandu jagħmel.
Għall dawk li ma kitbux...
Abacus Workbook għandkom 3 paġni :
+10 tal-ħelu
 next 3 even/odd numbers 
plus using pairs of 10
Malti : L-invit (Ħendawt 2)
English : Way Ahead Unit 5, first 2 pages.
Social Studies workbook : ''Xi ħaġa fuqi''
Nispera li ma jkunx hemm problemi...
Kif tlestuh, gawdu l-weekend. Jien hawn inkun, naħdem, min irid, jista' jsaqsini xi ħaġa, inwieġbu.
Illum morna tajjeb bil-provi tar-reċta. Komplu sejrin hekk u tieħdu gost.
Tislijiet,
Miss Claudine.
Today I saw Bob the builder on youtube so I embed it on the blog.
by Wayne

Tom and Jerry

I like Tom and Jerry . It is very funny.

Baby looney tunes Video

This is Baby Looney tunes. Some times I watch it on T.V.

Goodbye :)

I like Sylvester and Tweety


Sylvester and Tweety make me laugh!!

Alice In Wonderland Video

This is a video Alice In wonderland. This video is very cool :)

Hello

Hello my name is Cheyenne.

A film I watched.

I like watching Tom and Jerry on T.V

Hello


My name is Carl. This is the Xarolla windmill. It has six sails.
I went with my teacher and my friends. It was a great day.
On some days I watch barney on D.V.D or in Youtube

A very good website.

Here is a website full of stories and fun games to play. I really like it.


Tell me what you think!

A film I watched...

This is a great movie. I went to the cinema with my friends. Andy goes to college and leaves his toys behind...
The story is funny and a bit sad too. It is Toy Story 3.Thursday, November 25, 2010

Six dinner Sid poster by Christabelle V.

Aktar xogħol fuq il-Mithna.

Dan xogħol Yolana

Dan mingħand Cheyenne Parnis.


U din mingħand Crystalmar.

Karnival


Jiena fil-karnival :)

Hello

Hello my name is Yolana

Goodbye :)

Hello this is me in my classroom.

Hello

My name is Cassidy

Hello!My name is Eleanor

hello.

my name is cassidy

Hello


My name is Wayne

Hello

My name is Isaac
 

Hello!


My name is Rachelle

hello


hello my name is yanies

Hello


My name is samira

Hello


My name is JadeElena

Hello


My name is Christian


Wednesday, November 24, 2010

Żjara lejn il-Mitħna tax-Xarolla.

Qed naħdmu biex inġibu l-fonts tal-Malti fit- 2Simple, imma għalissa qed naħdmu mingħajrhom. It-tfal vera għamlu xogħol sabih, min postcard, min gazzetta, min poster, vera kuntenta. Hawn xi ftit mix-xogħol li għamlu. Ir-ritratti ttieħdu kollha mit-tfal permezz tal-Intel Classmate :)

Din hi l-poster ta' Luca Stivala.

Din hi l-gazzetta ta' Eleanor.                                                         Din hi l-poster ta' Wayne.

Għandi aktar xogħol, imma rrid nikkoreġih l-ewwel. Nispera li jkolli ċ-ċans u ntellgħu hawn. Prosit tassew lil kulħadd. :)


Monday, November 22, 2010

Here's today's lesson...

How to add using friends of ten (also known as pairs of ten)

Thursday, November 18, 2010

And how do you make a sandwich?

Today we had a fun lesson, firstly : The Making of the Magnificent Sandwich.

And here are some pictures :)


Then, on 2Simple, we found this wonderful application called '2Sequence'. Where children wrote the instructions themselves and the application shuffles them, so they can put them in order again. Then they can add sounds and decorate their 'recipe'.

Here is Crystalmar's game. Made all by herself.

http://megaswf.com/serve/73674/

View SWF File - Flash Games, Movies and More!

View SWF File - Flash Games, Movies and More!

This is what we did today. Aren't we the coolest class ever!

Wednesday, November 10, 2010

Farmer Duck.

Here is something I did for this story. Enjoy.
The children then had an Activ Vote quiz on this story.
Then they took homework on their pendrives.
And they did a load of work using 2Simple.


Here is one, by Cristalmar and Cassidy.And one by Martina.


I'm expecting more work to come in, so tomorrow I'll post more.

Glad you all enjoyed this lesson.


Search This Blog