Wednesday, April 29, 2015

Oxford Reading TreeThis website has 250 free books and it is good on mobile phone, tablet and laptop. 

Sunday, April 12, 2015

Kitbiet tat-Tfal wara 'Figolla ta' Qattus' ta' Elizabeth Ebejer.

Bħalma ktibt fil-bloggata ta' qabel din, qabel ma spiċċajna għall-vaganzi tal-Għid, kellna żjara minn Elizabeth Ebejer, li kitbitilna storja vera ħelwa. Wara t-tfal ġew imħeġġa jiktbu l-istejjer qosra tagħhom. 
Din hija l-istorja li qratilna Elizabeth.

FIGOLLA TA’ QATTUS
Iż-żaqżieqa tal-antiporta kien ritwal li kulħadd kien jafu hekk kif kont tidħol: “Wasalt jien!”

Ikun xi jkun iż-żmien dejjem ixxomm riħa ta’ ikel taqsam, merħba li tilqgħak mal-ewwel pass. Illum ir-riħa hi partikolari, riħa ta’ taħlita tal-intrita, tal-meraq tal-lumi u tal-larinġ u l-qxur tal-madonlina u ta’ ġelu. Il-ħsejjes iktar bdew jieħdu l-ħajja iktar ma bdejt noqrob lejn il-kċina… ir-radju fuq stazzjon lokali, il-ħoss taċ-ċikkulata banjumarija tbaqbaq fl-ilma, it-tfaqqiegħ u taħbit tal-bajd maż-żinġla u daqs tużżana tfajliet u nisa jgħidu tagħhom, kollha bi tbissima fuq wiċċhom u kulħadd fuq xogħlu. Min jiżen, min jagħġen, min iqatta’ l-karti u min jikteb u ħafna tinwiħ tal-qtates li kollha jridu sehemhom.
“Wasalt? Ġibtu miegħek id-dqiq u xtrajt biżżejjed bajd?” staqsiet Liz.
”Din is-sena li faddalt irnexxieli nixtri iktar dqiq u l-bajd li tatni Sylvana b’xejn, jiġifieri dawn b’xejn, u Pawlu tal-kantuniera tani l-larinġ u l-lumi mill-ġnien,” weġibtha.
Kien ritwal li bdejna ftit tas-snin ilu li t-tieni ġimgħa tar-Randan niltaqgħu għand kuġinti biex nagħmlu figolli forma ta’ qattus, bl-għan li matul il-lejl tal-Erbgħa tat-Tniebri nqassmuhom lil min kien fil-bżonn. Min kien jirċevihom ħadd ma kien jaf mingħand min. Is-sena l-oħra ssorprendejna mija u tnejn u għoxrin familja din is-sena qed noħolmu li nagħmlu iktar b’messaġġ miktub:
“Ma jaħrab xejn lill-għajn ta’ qattus... tbissem... purr…”
U dawn huma uħud mill-kitbiet tat-tfal. Hemm oħrajn għadhom ġejjin għax kien hemm min hu ma jiflaħx.

Fejn ma tarawx isem ħdejn il-kitba, għax *kumbinazzjoni* mhux kulħadd kiteb ismu fuq il-karta...għada nara ta' min huma u niktbilhom isimhom. 


Dan il-qattus jismu Ginger. Jien inħobbu ħafna u nilgħab miegħu kuljum. Wara li niġi mill-iskola ntih jiekol u jixrob. Ommi u missieri jħobbuh u jieħdu ħsiebu miegħi -- Shams


Darba waħda mort wirja tal-karozzi u kien hemm ħafna karozzi sbieħ. L-aktar waħda li għoġbitni kienet BMW. Jien xtaqt immur dawra biha u għalhekk staqsejt lil sid il-karozza. Dan ħadni dawra biha. Kemm xtaqt li din id-dawra ma tispiċċa qatt! -- Nathan


Il-programm favorit tiegħi huwa Simpatiċi. Jien narah kull nhar t'Erbgħa. Dan il-programm għandu ħafna partijiet tad-daħk. Simpatiċi narah mal-familja tiegi u nagħmlu siegħa nidħku flimkien. Kemm jogħġobni u kemm indum nistenniha l-ġurnata tal-Erbgħa biex jibda. ---Jamie


Il-Mama' kienet qegħda fil-kċina tipreparali kejk għal għeluq snini. Jien inżilt isfel għax bdejt inxomm riħa tfuħ ħafna. Għedtilha 'Mama', ta' xiex qed tagħmlu l-kejk?' u hi weġbitni li kien taċ-ċikkulata bil-frawli. F'daqqa waħda ħabbat il-bieb u mort niftaħ. Sibt lil ħbieb tiegħi bir-rigali f'idejhom! X'sorpriża kbira tajtuni. Grazzi mama' u papa'! Inħobbkom ħafna! ---Oksana


 Jien inħobb ngħin lin-nanna tagħmel il-figolli. In-nanna tħallili biċċa għaġina biex nogqħod nilgħab biha għax nistħajjilha qisha plastisin. Din is-sena għamilna ħafna forom differenti, iżda jien għażilt forma ta' farfett ---Maya


Darba waħda kien hemm qattus jismu Ġuġu. Kien imqareb ħafna. Iz-zija bagħtitilna figolla u l-qattus beda jgerrimha. Dal-qattus iħobb jiekol il-bajd tal-għid imma did-darba mhux ser jiehu talli gerrem il-figolla! --- Kim


Darba kien hemm qattus jismu Jack. Jack iħobb ħafna t-tonn. Beda jiekol u jiekol u tant sar oħxon li lanqas seta' jimxi. Sidu qallu biex jagħmel id-dieta u reġa' rqaq. In-nies baqgħu ċċassati. ---Kurt Sammut


Il-qattusa ħelwa u sabiħa jisimha tikka. Din tikka tħobb tilgħab bil-ballun. Jien u hi noqgħodu nilagħbu flimkien. Tikka hija qattusa kannella. Ftit ilu xtrajtilha pupu biex toqgħod tilgħab bih. Bil-lejl Tikka torqod ħdejja.---Kimberly


Darba kien hemm qattus jismu Rumpleteaser u ħuh jismu Mungojerrie. Ommhom u missierhom xtrawlhom bajda tal-Għid u kobba suf. Iż-żewġ qttates stiednu lil ħbieb biex jilagħbu. Il-bajda ta' Mungojerrie kienet forma ta' ġurdien u ta' Rumpleteaser kient forma ta' ġobna. Wara l-logħob qasmu l-bajd flimkien. ---Julia


Darba waħda kien hemm qattus fit-triq. Jien ġbartu u ħadtu d-dar. Darba minnhom morna kamp u l-qattus ħarabli. Fittixtu fuq li fittixtu imma bqajt ma sibtux ---Denzyl

Thursday, April 2, 2015

Last Day of School before the Easter Holidays.

It was a fun day full of activity. How I wish all days to be like this!
In the morning we had a visit from a friend of ours and a writer, Elizabeth Ebejer. She loves writing short stories and she wrote one just for us. It was called 'Figolla ta' Qattus'. We loved it and we talked about creative writing and the process of making traditional figolli. I think both processes have many things in common, the preparation of ingredients, getting your ideas sorted out, following a process, testing the end result, fixing mistakes and sharing your work. Elizabeth gave us a handout with a 'cat figolla' on it and we're going to write our short story on it...so stay tuned, I'll put some stories here :)


Back in class, we had Maya's birthday cupcakes to share out. Those pirate candles are still holding up!
Then, being a Monday, the kids had Art and P.E. After break we finished our felt Easter chicks...well they're not perfect but they're 100% made by little hands.  That finished, here's a group photo of the fantastic 3.2 children holding up their cards and felt 

And here's an all-talking-moving photo. Happy Easter, wishing you lots and lots of blessings!

Search This Blog