Thursday, December 3, 2009

ALL HOMEWORK IS FOR MONDAY.

Tomorrow is half day, don't forget! In the morning children will have a P.E, Art, Music and PSD lesson...so I don't think they'll spend much time with me. That's why I gave all the homework today.

Id-Dinja tiegħi. Sibu stampi tat-traffiku. Jew inkella pinġu triq, u waħħlu stampi ta' karozzi fuqha.

-----

English language : A what am I? handout.

-----

Malti : hendawt tal-AVVIZ (dwar Bimbo il-kelb)

-----

Adding using friends of 10 on Maths 2.

-----
When I was One handout on English Comprehension.

When I was One


This is a poem written by A.A. Milne, as part of the book 'Now we are Six'. A.A. Milne is the famous author of the 'Winnie the Pooh' books.
He was a dedicated author and father, and he wrote the stories to entertain his son, Christopher Robin.

Homework is on the language copybook (When I was One handout)

Wednesday, December 2, 2009

Illum bgħatt nota.

Jekk forsi kielha l-kelb, hawn hi.

Għal dal-Milied nixtieq li kull student iġib miegħu żewġ kartolini tal-Milied (bl-envelopp u bolla kull waħda). Dan għax nixtieqhom jiktbu ittra ċkejkna tal-Milied lin-nanniet (jew min m’għandux xi ħadd tal-familja). Tal-familja jieħdu ħafna gost biha u t-tfal jitgħallmu jiktbu l-indirizz fuq l-envelopp u x’jiġri fil-posta (għax immorru kollha f’daqqa ninpustawhom waħda waħda) Għalhekk ibgħatu :
1) 2 kartolini

2) 2 bolol għal Malta (jekk hemm xi indirizz barra minn Malta, tridu tibgħatu bolla apposta)
3) L-indirizzi miktubin ĊARI fuq karta separata.
Itfgħu kollox ġo borża tal-karti jew envelopp ikbar, agħlquh, u iktbu isem it-tifel/tifla fuq il-borża/envelopp.
Jekk ikollkom xi problemi, ibgħatu email claudine.slater@educ.gov.mt
Ser nibgħat ukoll id-dar mudell ta’ anġlu li jrid isir nofsu d-dar u nofsu l-iskola, għax dan jieħu l-ħin. It-tfal iridu jpinġu l-biċċiet tal-anġlu, intom jekk jogħġobkom, waħħlulhom il-bicciet fuq kartonċina u qasqsulhom il-bicciet intom bil-mod, hemm xi biċċiet minnu li jistgħu jaqtgħhom huma u hemm oħrajn li tridu tagħmluhom intom. Dan imbagħad ser ngħaqqduh fil-klassi. Jekk jogħġobkom ibgħatu l-biċċiet kollha sal-ġimgħa d-dieħla ġo envelopp magħluq halli ma jitħallat xejn.
Min għandu libsa ‘tal-Milied’... (anġlu, ragħaj, Madonna, eċċ) jibgħat jgħidli għax fil-Milied ser immorru quddiesa Santa Liena  u ħa nagħmlu daqsxejn reċta waqt il-Vanġelju.
Grazzi ħafna tas-sapport u l-ħidma tagħkom, Claudine Slater.
Today no homework.


Don't forget you have to study these words :glasses


shirt


trousers


trainers


shoes


hat


socks


skirt


jacket


dress


Tuesday, December 1, 2009

Today's work.

Did not have time to blog the homework, but basically...

More adding with friends of ten. (only a few kids are finding this hard)

An english exercise (simple, easy...) from the green book, page 15.

A Maltese verbs exercise.

Which leaves you plenty of time for studying :)

Monday, November 30, 2009

Extra Work.


I have a lot of work cards in my class that the pupils can do as extra work. If your child wants to do these work cards (most of them do) please give them an extra copybook, and cover it in any colour you want (as long as it's not a colour we are already using).
More workcards done, more points!

And...extra work is done for pleasure and satisfaction, not as a punishment :)

Today's Homework

You have List 7 to study for Thursday (clothes)

Do a few words every day, they are easy :)

(here are some pictures, but you have more on your copybook)* * *
Studjaw lista  6 għall-nhar it-Tnejn

* * *
Maths 2 (adding using friends of 10)
And about friends of ten...half the class does not know them by heart. I insist on everybody studying, and I will keep on drilling and giving work until everybody knows them properly!
* * *
Denfil qari p 26 - 28

Wieġeb fuq it-Taħriġ.
* * *

Search This Blog