Friday, January 24, 2014

Photos from today. Crunchy, crusty, warm toast at 66 Cafe.

We all know that pirates do not have their grown-ups cooking for them at home, and if they don't have a cook, they need to make their own lunches. 
So here's what my pirates did today. 
Harr!
Miss Claudine.


Thursday, January 23, 2014

Today's Photos : Thursday Pirates

Today we put all our work up on the board and we built our ship. If you need any ships built, come to room 66 at Birkirkara Primary and we'll be of good service. We wrote a story about Pirate Jenny, we did some past tense in Maltese. We also had a surprise visit from a friend of Miss Claudine. It was a great day :) Tomorrow do not forget, we'll have more activities, and we're going to make toast. Bring sliced bread, and put some ham, cheese, tuna or whatever you like in your lunch box. See you tomorrow! Miss Claudine.

TOAST

Tomorrow, if you want, get sliced bread, plain or brown.
Get some ham, cheese, tuna, tomatoes...ANYTHING YOU LIKE, in a separate box.
We will toast the bread. You will make your own sandwich, nice and easy!

Wednesday, January 22, 2014

Some photos from today's pirate activities

I am very sorry, I didn't manage to include everybody in the photos...my hands were dirty most of the time and I couldn't handle the camera when I really wanted to!
I promise to take more photos tomorrow :) Today we finished our treasure maps, we wrote instructions on how to find the treasure, we made a wanted poster, we painted our ship, we revised the doubles (and the hard ones, and learnt how grown ups do doubles too), we painted a very large map! That's a lot of work for my pirates, don't you think? HARR! Miss Claudine


Tuesday, January 21, 2014

Pirate Week : IMPORTANT NOTICE (bil-Malti)

Fiż-żmien meta kienu mal-istudenta, jien ħejjejt bosta attivitajiet biex Jannar nieħdu gost nitgħallmu bit-tema tal-pirati. Naf li t-tfal jieħdu ħafna gost. 
Qed insibha diffiċli pero' nagħmel lezzjonijiet li fihom ammont ta' logħob u gost, minflok joqgħodu jiktbu il-ħin kollu, hemm xi tfal li mhux qed iġibu ruħhom sew. Ħafna ħsejjes bil-ħalq waqt li nkun qed nispjega, logħob bl-idejn waqt il-lezzjonijiet, fil-kuritur ma jimxux kif għallimthom jien, ħafna ċċassar waqt il-ħin tal-konċentrazzjoni. L-agħar ħaġa hi li meta xi ħadd jagħmel xi ħaġa ħażina, jikkupjawh erba oħra, minflok li jsikktuh. 
Naf li qatgħu minn miegħi, u issa qisni qed nerġa' nibda mill-bidu. Kien hemm sitt ġimgħat qabel il-Milied, il-vaganzi tal-Milied, għamilt ġimgħa bil-bronkite d-dar...
Għaldaqstant jekk taraw xi nota fid-djarju tal-iskola tieħdux qatgħa. Naf li minn għandkom dejjem kelli kooperazzjoni u li intom tafu li jien nixtieq li t-tfal kollha imorru tajjeb u jkunu ferħanin fil-klassi.

Dawn huma xi affarjiet li ser nagħmlu fit-tema tal-Pirati

a) Inpinġu Mappa u struzzjonijiet
b) Djarju ta' Pirata
ċ) Lezzjonijiet tal-Matematika fuq l-istess tema
d) Smoothies tal-frott eżotiku
e) Inpinġu vapur kbir tal-Pirati (xtrajtulhom apposta)
f) Attivitajiet bl-Ingliż fuq il-Pirati
ġ) Nagħmlu l-ħobż tagħna stess
g) Nitgħallmu fuq annimali perikolużi u pajjiżi fejn kienu jivjaġġaw il-pirati
għ) Films qosra, poeżiji u kant tal-Pirati
ħ) Nilbsu tal-Pirati fil-klassi  (għandi fil-kaxex tiegħi)
fost oħrajn

Dan kollu mhux ser ikun possibli jekk ma jobdux, kemm fl-imġiba kif ukoll fl-istudju. 

Waħda mill-affarjiet li tlabthom huwa li jistudjaw id-doubles. Forsi fi klassi sħiħa ta 21 hemm forsi ħamsa li jafuhom sew. Iridu jistudjawhom kuljum sakemm ikunu jafuhom sew. Naf li mhux kulħadd kapaċi l-istess, lanqas jien ma jien kapaċi daqs ħaddieħor, imma għallanqas kulħadd irid juri li qed jipprova u li qed jistudja. Naqra kuljum, kulħadd jimxi 'l quddiem. 
Qed nikteb hawn forsi hemm x'uħud minnkom il-ġenituri li ma tarawx id-djarju. Nitlobkom meta tistgħu issaqsuhom id-doubles. Minn dan it-term ser nibda' nagħti t-testijiet. Ninsab ċerta li ser immorru sew, kull bidu huwa naqra iebes, u Jannar qisu bidu ieħor!

Grazzi ħafna, 

Miss Claudine

Search This Blog