Tuesday, November 30, 2010

My name is Cheyenne

hello


hello!
araw dar-ritratt

hello tfal


hello dahalt ritrat

L-ANNIMAL


L-annimal li nhobb huwa l-ghasfura u jisimha kiki.

L-ghsfura taghili missier.

illa ghandi sena.

Hija tiekol skalora u tixrob ilma.

Jiena niehu hsiba hafna billi ma nhalijiex bil guh u bil hmieg u nohroga ftit fix xemx.

Monday, November 29, 2010

This is my cat. :)


L-annimal li-inhobb hija qattusa u jisimha Tina.

Il-qattusa gibtha minghand habiba tieghi.

Ilha ghandi sena.

Intiha tiekol hut tal-bott u tixrob halib.

Biex inzommha kuntenta, noqghod immelsilha rasha.

Jien ghandi zewg ghasafar wiehed jismu Otto u l-ohra jisimha Daisy. Dawn xtrahomli il-papa. Ijlhom ghandi sena. Il-kulur taghom hu isfar. Dawn ihobbu jilghabu flimkien. Jien inhobb nismahom jghannu.

L-Annimal Li Nħobb

Jien ġħandi kelba u jismha May-C.

Lil May-C xtrajnijha mill-ħanut tal l-annimali.

May-C ijlha ġħandna sena u xahrejn.

Il-kelba tiekol ikel tal-klieb u tixrob l-ilma.

May-C tieħu pjecir meta intijha ċikkulata tal-klieb.

L-annimal favorit tieghi huwa l-fenek. Il-fenek tiegħi jismu Troy. Troy huwa griz. Troy tagħtulna z-zija tiegħi fil-praċett ta' oħti. Troy ilu ghandni tliet snin. Iħobb jiekol ħass, ħobż u ġwież. Troy iħobb jitfissed fuqi.

hello

My name is Christabelle.

L-animal li nhobb

Jien ghandi kelb li jismu Fluffy.
Il-kelb kont qlajtu għall-Milied.
Fluffy ilu għandi madwar xi sena.
Hu jħobb jiekol laħam u jixrob il-ħalib.
Jien inżommu kuntent billi nilghab miegħu bil-ballun.


cassidy

cassidy mifsud u ghandi qattus li jismu flowy

Kartuns

I like Looney Tunes

IL-PET TIEGHIGħandi għasfur jismu Spikey. Kien tahuli n-nannu. Ilu għandi sentejn.


Spikey jiekol l-iskalora u jixrob l-ilma. Ġieli noqgħod inkellmu u hu joqgħod isaffar.

L-Annimal li nhobbL-annimal favorit tiegħi hu l-kelb li jismu Timmy.


Timmy ilu għandi sentejn.


Il-kelb tiegħi jiekol ikel tajjeb għall- klieb u jħobb jixrob l-ilma frisk.


Jien kuljum immur nilgħab ftit miegħu,noqgħod infissdu, inbandlu fuq il-bandla fuqi ħalli nżommu kuntent.

L-annimal favorit tieghi

L-annimali favoriti tiegħi huma l-għasafar.Jiena għandi għasfura u l-kulur tagħha huwa isfar u bi ftit linji suwed bħal ma qed taraw hawn isfel fir-ritrat .L-aktar ħaġa li nieħu gost biha meta ikun qed inbillilha l-ikel tigi tidigmli subgħaja u ġieli tagħraxni u ġieli tweġġgħani!

L-Annimal li nhobb

L-annimal favorit tieghi huwa l-fenek. Il-fenek tieghi jismu Troy u huwa griz. Troy tagħtulna z-zija tieghi fil-pracett ta' oħti. Troy ilu ghandna tliet snin. Hu jħobb jiekol ħass, ħobz u gwież. Troy ihobb jitfissed fuqi.

L-annimal Favorit Tiegħi

Jien inħobb l- għasafar. U għandi ghasfura, din l-għasfura daqsxejn imqarba u jisimha May. May tħobb tiekol ħafna ħass u tħobb tilgħab ukoll. May tixrob ta' spiss l-ilma. Il- kulur ta' May huwa isfar u iswed. Jiena inhobb ħafna nilghab maghha, vera titfissed. Hawnhekk għandi ritratt tagħha.

L-annimal Favorit Tieghi

Jien inhobb l- ghasafar. U ghandi ghasfura, din l-ghasfura daqsxejn imqarba u jisimha May. May thobb tiekol hafna hass u thobb tilghab ukoll. May thobb tixrob ta spiss l-ilma. Il- kulur ta' May huwa isfar u iswed. Jiena inhobb hafna nilghab maghha, vera titfised. Hawnhekk ghandi ritratt taghha.

L-annimal favorit

Dan

L-annimal li nhobb
1. L- annimal li nħobb hija kelba u jisimha Sally.

2. Il-kelba ġibniha mill- S.P.C.A.
3. Il-kelba ilha għandna sena.
4. Sally tiekol l-ikel tal-klieb u tixrob ilma.
5. Aħna nżommuha ferħana bħalna.


Dan il- film kont rajtu cinema vera sabih arawh!!

L-Annimal li nħobb.

L-annimal li nħobb hu qattus jismu Fufu.
Fufu tathuli n-nanna Mary.
Ilu għandi sentejn.
Fufu jiekol il-ħut u jixrob il-ħalib. Tgħidx kemm hu qanżha!
Jien inħobb nilgħab miegħu u bil-ġugarelli.


 

Search This Blog