Saturday, January 8, 2011

il-qattus tieghi

jiena cassdiy u ghandi qattus jismu flowi u jiena inhobbu hafna il qattus ihobbom hafna itfal kemm niextq ingibu lis skola halli tarawh il qattus il kulur tieghaw iswed u griz u abjad il qattus ghandu gongol halli jiena inkun naf fejn qieght ghax jghamel il hoss by tfal u inhobbkhom hafna.
Din is-shaba tieghi lewel darba li mort go fija
This is my garden.
I relly likesmell of the flowers .

Friday, January 7, 2011

Chayenna u l-ishabaShian u l-ishaba.


Jien iltqajt ma' shaba

Martina shaba


Meta mort fuq l-ishaba

Meta mort fuq shaba


Tuesday, January 4, 2011

Il-Ġelat.

Illum tgħallimna r-riċetta tal-Ġelat Malti.


Intom tħobbuh il-ġelat? Issa qed jisħon it-temp u daqt tibdew tiġu tgħiduli fuq il-ġelati li qed tieħdu.Araw din l-istampa...ġelati ta' kull xorta.
X'tip ta' ġelat tħobbu? Kif tħobbuh? Joqgħgobkom dak li tagħmel il-mama? Tipreferu ta' barra jew ta' Malta? Kieku kellkom tivvintaw riċetta bil-ġelat kif kontu tagħmluha?
Ibgħatuli l-ħsibijiet tagħkom. Tistgħu tikkummentaw fuq il-ħsibijiet ta' xulxin fil-kaxxa tal-kummenti.

Search This Blog