Saturday, February 22, 2014

Fruit Salad

As you know, Pirates travel to far away countries to look for treasure. Here is the treasure we found!

Judy and the Martian

This week we had a comprehension, an extract from Judy and the Martian by Penelope Lively. A Martian crash landed on Earth and had all sorts of bad feelings.  The children had to give their interpretation. Here are some whose work is ready.

Anthea's work. 

Estelle's work

Nevise's work

Ftit Ħaxix fuq il-Kartonċin - Attivita'

Fuq is-Senduq Kuluri Aħdar qrajna storja. Tgħallimna fuq il-collages ta' Pablo Picasso. Xi ħadd qal 'Miss, ejja nagħmlu waħda!'. U hawn huma.

Thursday, February 20, 2014

AVVIŻ IMPORTANTI MOSHI MONSTERS

QED IKOLLI ĦAFNA ĠLIED U TFAL MA JAGĦTUX KAŻ IL-LEZZJONI GĦAX WAQT ĦIN IL-LEZZJONIJIET MOĦĦHOM BIEX JIFTHIEMU FUQ IL-CARDS TAL-MOSHI MONSTERS. JIEN KONT INTIHOM IL-PERMESS JOĦORĠUHOM FIL-BREAK BISS. KONT NIEĦU GOST NARAHOM IPARTU U JIRRAĠUNAW. PERESS LI HEMM MIN SFIDANI U ĦARIĠHOM FIL-KLASSI U ANKE MIN DAĦĦAL IDU FIL-BASKET TA' ĦADDIEĦOR BIEX JIEĦU L-CARDS WAQT IL-LEZZJONI, QED NITLOB LI SAL-ĠIMGĦA MA JIĠUX CARDS L-ISKOLA. LANQAS FUQ IL-PRIVATE, LANQAS FIL-BASKET, LA FIL-BWIET. XEJN. JEKK NARA CARD NOĦODHA U MA TINTRADDX LURA. 
WARA NHAR IL-ĠIMGĦA SER NERĠA' NĦALLIHOM. JEKK IKOLLI AKTAR KUMMIEDJI MINN DAWN, JIDDISPJACINI ĦAFNA, IMMA MHU SER INĦALLIHOM IĠIBU XEJN AKTAR L-ISKOLA. LA CARDS, LA STIKERS, LA ĠUGARELLI. XEJN.

DAN L-AVVIŻ KTIBTU QUDDIEM IT-TFAL. HUMA JAFU LI ĦA TAQRAWH U ĦADD MA JĠIB SKUŻI LI MA KIENX JAF. 
GRAZZI ĦAFNA,
Miss Claudine.

Tuesday, February 18, 2014

STUDY YOUR TIMES TABLES

In year 3 you need to know your X2 X3 X4 X5 X10 X11 tables. 

Here is the Times 4 Table song. Please study it. 

Friday I'm testing on THE TIMES 4 TABLE

Search This Blog