Wednesday, December 16, 2009

How to make a Christmas wreath you can eat.

You need...

3 cups of marshmallows (those small ones you put on your hot chocolate)One cup of margarine.

Some vanilla essence and green food colouring.

Four cups of cornflakes.

Method : Put the butter in the microwave for one minute on LOW.
add the marshmallows, stir. Put in for one minute again on LOW. Stir.
Put in microwave for one minute on LOW and stir again.

...Stir until it all comes creamy... (the marshmallows have melted and mixed with the margarine).

Add a few drops of food colouring and vanilla essence.

Add the cornflakes, stir gently, until all cornflakes are covered in green goo.

Now shape portions of cornflakes into circles.

Decorate with colourful sweets.

Merry Christmas!
Tuesday, December 15, 2009

Tfal beżlin tal-Milied.

Dil-ġimgħa fil-klassi mimlija attivita'. Tistennewx li ser ikollhom ħafna homework.
Illum lestejna kartolina sabiħa. Min minnkom ma bagħatx 'glitter glue', ibgħatu stoċċ għada ħalli nlestuha.

Għada ser immorru nimpostaw il-kartolina lin-nanniet. Min ma bagħatx dawk, ħudu ħsieb...

Wara ser insajru. Ibagħtu fardal, maktur tar-ras jew beritta, fardal, sarvetta u pakkett wipes. U euro għax ser nixtri kollox jien. Nispera li ma nqabbdu ugigħ ta' żaqq lil ħadd.

Il-Ġimgħa ser nagħmlu l-mima tal-Vanġelu, kulħadd jaf x'għandu jagħmel (iftħu naqra d-diary)

It-Tnejn ser nilbsu għall-Purċissjoni

It-Tlieta PARTY. Ibgħatuhom bi flixkun x'jixorbu biss. Iktbulhom isimhom fuq il-flixkun.

Wednesday, December 9, 2009

The Christmas Story.

Today in class we started talking about the Christmas story. Soon we'll have to do writing in English and Maltese, as well as writing letters and Christmas cards.
Today we saw this video...Healthy Eating Competition.


The College has organised a drawing competition for all children from years 1 to 3. Each child will draw a picture of Healthy food and another of Unhealthy food.
Children have started this at school. Please finish it for homework. Thanks.

Today's homework

Abacus pages 34, 35, 36 and 37

(tables of 2 and 10....I hope you are all studying them)


Green Book page 16 Exercises B and D

You will need to use the Way Ahead Pupils Book for exercise D

Thursday, December 3, 2009

ALL HOMEWORK IS FOR MONDAY.

Tomorrow is half day, don't forget! In the morning children will have a P.E, Art, Music and PSD lesson...so I don't think they'll spend much time with me. That's why I gave all the homework today.

Id-Dinja tiegħi. Sibu stampi tat-traffiku. Jew inkella pinġu triq, u waħħlu stampi ta' karozzi fuqha.

-----

English language : A what am I? handout.

-----

Malti : hendawt tal-AVVIZ (dwar Bimbo il-kelb)

-----

Adding using friends of 10 on Maths 2.

-----
When I was One handout on English Comprehension.

When I was One


This is a poem written by A.A. Milne, as part of the book 'Now we are Six'. A.A. Milne is the famous author of the 'Winnie the Pooh' books.
He was a dedicated author and father, and he wrote the stories to entertain his son, Christopher Robin.

Homework is on the language copybook (When I was One handout)

Wednesday, December 2, 2009

Illum bgħatt nota.

Jekk forsi kielha l-kelb, hawn hi.

Għal dal-Milied nixtieq li kull student iġib miegħu żewġ kartolini tal-Milied (bl-envelopp u bolla kull waħda). Dan għax nixtieqhom jiktbu ittra ċkejkna tal-Milied lin-nanniet (jew min m’għandux xi ħadd tal-familja). Tal-familja jieħdu ħafna gost biha u t-tfal jitgħallmu jiktbu l-indirizz fuq l-envelopp u x’jiġri fil-posta (għax immorru kollha f’daqqa ninpustawhom waħda waħda) Għalhekk ibgħatu :
1) 2 kartolini

2) 2 bolol għal Malta (jekk hemm xi indirizz barra minn Malta, tridu tibgħatu bolla apposta)
3) L-indirizzi miktubin ĊARI fuq karta separata.
Itfgħu kollox ġo borża tal-karti jew envelopp ikbar, agħlquh, u iktbu isem it-tifel/tifla fuq il-borża/envelopp.
Jekk ikollkom xi problemi, ibgħatu email claudine.slater@educ.gov.mt
Ser nibgħat ukoll id-dar mudell ta’ anġlu li jrid isir nofsu d-dar u nofsu l-iskola, għax dan jieħu l-ħin. It-tfal iridu jpinġu l-biċċiet tal-anġlu, intom jekk jogħġobkom, waħħlulhom il-bicciet fuq kartonċina u qasqsulhom il-bicciet intom bil-mod, hemm xi biċċiet minnu li jistgħu jaqtgħhom huma u hemm oħrajn li tridu tagħmluhom intom. Dan imbagħad ser ngħaqqduh fil-klassi. Jekk jogħġobkom ibgħatu l-biċċiet kollha sal-ġimgħa d-dieħla ġo envelopp magħluq halli ma jitħallat xejn.
Min għandu libsa ‘tal-Milied’... (anġlu, ragħaj, Madonna, eċċ) jibgħat jgħidli għax fil-Milied ser immorru quddiesa Santa Liena  u ħa nagħmlu daqsxejn reċta waqt il-Vanġelju.
Grazzi ħafna tas-sapport u l-ħidma tagħkom, Claudine Slater.
Today no homework.


Don't forget you have to study these words :glasses


shirt


trousers


trainers


shoes


hat


socks


skirt


jacket


dress


Tuesday, December 1, 2009

Today's work.

Did not have time to blog the homework, but basically...

More adding with friends of ten. (only a few kids are finding this hard)

An english exercise (simple, easy...) from the green book, page 15.

A Maltese verbs exercise.

Which leaves you plenty of time for studying :)

Monday, November 30, 2009

Extra Work.


I have a lot of work cards in my class that the pupils can do as extra work. If your child wants to do these work cards (most of them do) please give them an extra copybook, and cover it in any colour you want (as long as it's not a colour we are already using).
More workcards done, more points!

And...extra work is done for pleasure and satisfaction, not as a punishment :)

Today's Homework

You have List 7 to study for Thursday (clothes)

Do a few words every day, they are easy :)

(here are some pictures, but you have more on your copybook)* * *
Studjaw lista  6 għall-nhar it-Tnejn

* * *
Maths 2 (adding using friends of 10)
And about friends of ten...half the class does not know them by heart. I insist on everybody studying, and I will keep on drilling and giving work until everybody knows them properly!
* * *
Denfil qari p 26 - 28

Wieġeb fuq it-Taħriġ.
* * *

Friday, November 27, 2009

Araw tistghux tifhmu minn hawn.

Dan hu kif ser naħdmu s-somom il-ġimgħa d-dieħla.Homework for the Weekend.

 English Comprehension : David's Holiday.

I got the children to underline all the answers from the passage...but they are not numbered, so they will have to use their heads a bit. I wanted to help them a little, since this is a 'harder' comprehension.

Maths Sums.
I only just started these, and I gave only a few sums, because they are quite hard. 

8 + 6 =
********         ******               
First find the friends of 10
8 + 2 + 4
Then add whatever is left to make 6
******** **  ****  
8 and 2 make 10
10 and 4 = 14

( I will post a youtube of the process after school....don't panic!)

Thursday, November 26, 2009

A big thankyou!

A big thankyou to all the mummies and daddies who came along for parents evening today. I am very happy teaching your children and I have full faith in your work and support. We had 100% parent attendance, and all parents are just great! What more can a teacher say but....


Tuesday, November 24, 2009

Xogħol tal-Malti.

Aġġettivi

Agħti l-Plural.

1. Tifla ferħana
1. Bniet ferħanin.


2. Perit magħruf.
2. Periti magħrufin.

eċċ...fuq il-pitazz tal-Malti lingwa.

Maths homework

Exercise 1 :

Children are given two numbers and they have to find any two numbers that are in between

E.g :


10        21          24           36

Exercise 2:

Children are given 2 numbers.

They have to arrange them smallest first.

Then they have to find an ODD number that goes between these two numbers.

36    21 >    21  smallest          33 odd number in between            36 largest
Ir-Regoli tal-Malti


Ma nafx tafux, imma ilna xi żmien b'xi regoli ġodda tal-Malti.

Għal min jinteressah, hemm xi reviżjonijiet fuq kif jinkitbu ċerta kliem, tistgħu tarawh hawn

Monday, November 23, 2009

Today's Homework

Malti : Illum għamilna komponiment l-iskola fuq 'Il-Ħabib tiegħi', bl-iskop li jintużaw l-aġġettivi li tgħallimna matul dawn il-ġimgħatejn. It-tfal jridu jikkupjawha fuq il-pitazz tal-Malti kitba (xi wħud lestewha l-iskola) u jpinġu stampa ta' dal-ħabib/ħabiba fuq il-Malti kitba wkoll.

Malti Taħriġ : Aqraw l-istorja ta' Ġaħan u l-Bieb.


Aħdmu t-taħriġ li hemm fuq il-Malti taħriġ, u tagħmlux bħal Ġaħan!
_________________
Maths : The in-between numbers.
Page 23 : you have two numbers already filled up, you have to put in any number in between

e.g : 17   21   23

You can choose 18, 19, 20, 21, 22 ... any one of these.

On page 24, you have to arrange the smaller number first, and the larger number on the last fish. Then do the same as page 23.

Little homework??

Download this handout   and work it out. :)

Saturday, November 21, 2009

Xi ħaġa tal-Malti

Biex tiprattikaw ftit, naqra tqila...imma ħej, issa qed tikbru.

Pictures from the Fun Day at Cottonera.


Big thanks to the P.E teachers who organised a great day, full of non stop activity, for all the year three children attending St.Theresa College. Well done to all our pupils, who behaved themselves really well.
Posted by Picasa

Friday, November 20, 2009

Next week's Maths.

Next week children will be learning about 'in between'. Here is a preparation handout that will help them understand next week's lesson better.

Question of the Day

Question:
How do you get a bunch of cute baby monkeys to lay on the floor together and stay quiet for a photo?


Answer:
You can't.My favourite bunch of kids in the whole world, the cutest and the best.
Having fun together.
Thanks for a great day. xxx, miss.
Oh and happy birthday dear Calvin.

Thursday, November 19, 2009

Sports Day Tomorrow.


Our Year three children will take part in the St.Theresa College Sports day, at the Cottonera Sports Complex.

Please send them with the winter P.E kit, but with the summer top underneath.

Make sure that all uniform pieces are  marked with your child's name and surname.

No satchel.

Small bag with lunch, water, fruit, cereal and the pencil case too.

Thanks!

Something for you to enjoyDon't Panic! All homework is ~*for Monday*~

 English :

Green Book page 12 Ex 6.
To work this you need to look at the 'noticeboard' on page 24 of the Way Ahead.
Green Book page 13 ex 2
_____________________________

Malti

Ħendawt 3 : Lejla Maltija eż 1 u 2 biss. Sibu t-tweġibiet minn fuq il-paragrafu ta' fuq u mill-poster.

__________________________________________

Maths

Odd and Even handouts on the flatfile.

In the Mouse handout, colour the ODD numbers only
In the Baseball handout, colour the EVEN numbers only.
In the Sums handout, do the sum and say if the answer is ODD or EVEN
In the Numbers handout, just say if the number is ODD or EVEN.

_____________________________

List 6 on English Study is for Thursday

_____________________________


Studjaw Lista 4 għal nhar it-Tnejn.
_____________________________

Qari bil-Malti : Denfil paġni 24  u 25

Tuesday, November 17, 2009

Today's work.

Sorry I didn't have much time to blog from the classroom, as we had a super busy day.

Children have homework from the Green book, page 11 (they have to get the answers from pages 22 and 23 of the Way Ahead Pupil's Book)

For Maths, they have PCM, odd and even page...instructions on the book itself.

Malti : Is-Saħħara l-Kerha minn fuq Malti Manija.

Monday, November 16, 2009

Reliġjon - It-Tieġ ta' Kana.

Illum tgħallimna fuq it-tieġ ta' Kana. L-ewwel miraklu.
Hawn biċċa film vera sabiħa, mill-Vanġelu ta' Ġwanni.

  

Iċ-Ċawla u l-Volpi.
Illum rajna dan il-filmat ċkejken. Tfejna l-volum u qrajna l-istorja li qegħda fuq Denfil pagna 23.

Ma nistax nuri l-vidjo fuq il-Blog, għalhekk morru fuq HAWN.

Għandhom il-mistoqsijiet fuq il-pitazz. L-aħħar mistoqsija jridu jiktbu x'inhuma jaħsbu ċ-ċawla u l-volpi wara l-istorja.

Issa bdejna sistema ġdida. L-ewwel niktbu l-mistoqsijiet kollha u nwieġbu wara. MA rridx nara żbalji tal-ortografija (spelling) speċjalment meta l-kelma hi miktuba diġa' fil-mistoqsija.
L-ewwel kelma ta' kull sentenza tibda b'ittra kapitali.
Agħmlu t-tiswija.

Friday, November 13, 2009

This weekend's homework

'Stedina' - Ħendawt tal-Malti, it-tieni eżerċizzju. (Fuq it-taħriġ)

Maths - Revision handout. The number names can be found on the English study copybook.

English handout - Opposites crossword.

Malti Studju : Tinsewx li tridu tistudjaw il-kliem tal- i u ie.

Solid Shapes.


Here is a good explaination for solid shapes. Solid shapes are not just a Maths thing, they are everywhere around us. Would be good if children learn now to find them in their every day life.

Thursday, November 12, 2009

Homework

Is on Maths 1.

Children have to write the shape of the object described.

For example

What shape is a clown's hat? 
Answer : A cone.

They Also have a handout called 'Hiding'. They have to work out Ex 1 and 2 on the English Comp copybook.
For exercise 1, they have to fill in with a word from the passage. For exercise 2 they have to copy only the 'true' (good) sentences.

Some children have the book called 'Jolly Hungry Jack' or 'The Enormous Turnip' for reading in their bags. They are to bring the book with them tomorrow.

Malti
Tajthom ħendawt jisimha 'Stedina'. Iridu jaħdmu eż 1 biss, fuq il-pitazz tat-taħriġ.

Oxford Reading Tree OnlineI'm sure most of the children came home all excited about the interactive software we are using at school.

Click HERE

On the left hand side, there are two boxes for the 'username' and 'password'. Most of the children know how to input these by heart now. I won't publish the username and password (for which the school has paid for) on this blog, for obvious reasons, but you can find them on your children's email address.

Please start from 'reception'. Do not use Year 1 and Year 2 yet.

Thanks and Enjoy!

Tuesday, November 10, 2009

Solid Shapes - Also known as 3-d shapes.

The Shapes.

At the moment we are studying the following shapes :

cube, cuboid, pyramid, sphere, cylinder, cone, triangular prism.

here is a handout with some flashcards so maybe the children can remember the names better.  **CLICK**

L-Aġġettivi.

Dawn huma importanti ħafna għax it-tfal
jidraw isebbħu l-kitba krejattiva tagħhom.


Għad dar iridu jaħdmu Malti Manija (g u o) paġni 12 u 13. It-tfal fil-klassi ħeġġiġthom li jużaw daqxejn l-immaġinazzjoni, u ma jiktbux 'kbir, zgħir, sabiħ' biss għal kull kelma li jkollhom.

Aġġettivi pptHawn taraw presentazzjoni dwar l-aġġettivi

Friday, November 6, 2009

The homework

We've got a handout, where we have to compare stuff (and people) in the house to our one metre length. Then we have to write 'longer' or 'shorter' on the handout. 

Fuq il-MaltiManija (g u o) tridu taħdmu l-eżerċizzji tal-Maskil u Femminil. 
U f'ġieh kemm hemm....aqraw it-titlu u l-istruzzjonijiet li hemm fuq il-ktieb qabel ma tibdew tfattru!!


Għandkom ukoll xi ħendawts tal-Ambjent...pinġuhom u lestuhom halli nhar it-tnejn naħdmu fuqhom. :)


Studjaw ix-xhur tas-sena u aqraw Id-Denfil 'Kif taqsam' u l-istorja ta' warajha.

For the weekend

Today we did a lot of work on Global Warming, for our school comenius project. Here is one of the things that we did.

All our work related on 'green issues' will be put here, together with the other year threes' work.


http://year3planetearth.blogspot.com

Thursday, November 5, 2009

L-Aħħar Bidwi...

Iċċekjaw l-email inbox tat-tfal għax bgħattilhom il-kollegament (link) biex inizzlu mp3 tal-kanzunetta li kantaw huma stess. :)

Grazzi.

(jew inkella ibgħatu pendrive/cd l-iskola u ntihielkom xorta)

jew klikjaw hawn

Today's Homework.

Children have study list 4 in their English Study copybook. Please study this a little bit every day, that's how you get the best results.


On the Maths squares copybook, they have to draw lines according to the measurments given. This time the lines are vertical.

Children have to get a 1 metre length (not more, not less) of string or ribbon, to use for a measuring exercise.

Way Ahead Workbook, pages 16, 17, 18.

On their Maltese composition they have a few sentences, which they have to copy correctly on a neat piece of paper.

I have a copy of 'L-Aħħar Bidwi f'Wied il-Għasel' on my drive, sung by the children. They will do a performance in front of teachers who are visiting our school for the Comenius project. If you want a copy of this recording, please send the pen-drive to school, so your child can practise over the weekend. Many thanks.

Measuring.

Here is what we are doing at the moment. It's very important that children learn how to use measuring tools properly.

Wednesday, November 4, 2009

Religion


Illum tkellimna fuq il-Qaddisin kollha (1 ta' Novembru) u l-mejtin tagħna (2 ta' Novembru. It-tfal iridu jsibu stampi tal-Qaddisin favoriti (eż Santa Liena) u fuq il-paġna l-oħra jridu jsibu xi ritratti ta' nies li jafu u li mietu jew jiktbu isimhom.

Malti Taħriġ.

Illum qrajna l-istorja tad-Denfil 'Li Kieku'. It-tfal iridu jwieġbu l-mistoqsijiet fuq din l-istorja. Illum bdejna sistema differenti, li t-tfal jiktbu l-mistoqsijiet l-ewwel, u t-tweġibiet wara. Għalhekk mintomx ser taraw linji vojta bejn mistoqsija u oħra.

Monday, November 2, 2009

Friday, October 30, 2009

Halloween Homework.

You might think they have a lot of homework for the mid-term holidays, but it's bits and pieces, mostly to give children a bit of revision..


1) Read Rapunzel.

2) Malti Flat file (revizjoni l-Artiklu)

3) English Flat file (a few easy fill in's about Rapunzel)

4) Malti Manija p. 8 (singular u plural....noti fuq il-Malti Studju)

5) My stories..Rapunzel (children have to find lines from the book and copy them next to the pics stuck on the project book)

6) English Comp copybook...a simple fill in exercise, use the book.

7) PCM page 10 (small exercise adding 30)

8) Qari Malti : Ir-Razzett tan-Nannu Turu.

9) Maths flat file (adding 11's)...use number chart on PCM if you want.

10) Tilqima nhar il-Hamis....tinsewx il-ktieb tat-tilqim.

Happy Halloween...spread your homework over the holidays, don't rush it.

Thursday, October 29, 2009

Oh Rapunzel!!!Today we watched this video in class :

You probably saw the book inside your child's bag, it is the book of the week. 


Over the mid-term holidays I'm giving some homework connected with this book. 


IF  you want to do anything extra, 


HERE is some reading material. You can also print the book and let the child construct it. 

Wednesday, October 28, 2009

Ġietni idea...

Minn għada ser nibda nistaqsi lit-tfal ituni suġġett fuq xiex nibbloggja...xi annimal, grupp favorit, pajjiz, tim tal-futbol, kartuns ... li jħobbu. Jien nagħmel naqra riċerka bl-għajnuna tagħhom u nitfa' artiklu fuq hawn.

Dan mhux għat-tfal biss, jekk tridu tkunu tafu xi ħaġa intom ... ibgħatu kumment jew email u jkollna artiklu fuq x' niddiskutu hawn. Ġietni idea wkoll fuq l-ewwel lezzjoni tat-tisjir li nagħmlu. Dan inħobb nagħmlu meta jkolli l-lezzjoni tat-tisjir jew dwar l-ikel tajjeb għas-saħħa. Jekk tixtiequ lit-tfal jitgħallmu xi tisjir ġdid (eż : ikel Malti, insalata tal-frott, smoothies u milkshakes eċċ)... għiduli.

Adding Elevens

This was the lesson I wanted to broadcast live, but here's a  recording of what we did. I apologise for the bad audio in the video.Here is a handout which you can do as extra work :

Adding Elevens.

Xogħol għall-Erbgħa, 4 ta' Novembru.

Fuq il-Project book tal-iStudji Soċjali għandhom iwaħħlu l-ħendawt li nħadmet fil-klassi, iwaħħlu l-Bronja (għandhom ħendawt tagħha wkoll) u jsibu xi stampi/ ipinġu fuq Ħaġar Qim u l-Mitħna tax-Xarolla.

Biex tifhmu aħjar fejn morna, HAWN issibu xi nformazzjoni fuq iż-Żurrieq, u msemmija l-Mitħna ( u l-Katakombi li hemm biswitha).

U HAWN issib xi nformazzjoni fuq Ħaġar Qim.

Dan hu filmat fuq dan it-Tempju megalitiku.Ikun tajjeb kieku ssibu ħin u tmorru mat-tfal, speċjalment jekk għandkom tfal li qegħdin fl-ewwel sena tas-sekondarja. Dawk li jkollhom sħubija fil-Heritage Malta jkollhom prezzijiet specjali.

Tuesday, October 27, 2009

A link for you to read.

Here is something that inspires me a lot. Will give you an idea of how (lucky) virtual classrooms are run in other parts of the world.

Read here

Monday, October 26, 2009

Il-Ħarġa t'Għada.

Għada sejrin naraw il-Mitħna tax-Xarolla u wara sejrin Ħaġar Qim. Nitloblkom tibgħatuhom bl-uniformi puliti u bil-basket il-Kbir kif ukoll wieħed żgħir bl-ikel ġo fih. Ħelu jistgħu jġibu pakkett wieħed biss. Tibgħatux cikkulati għax idubu u jagħmlu straġi.

Il-Lampa

Din hi l-lezzjoni tal-Malti.
It-tfal għandhom jaqraw l-istorja fuq id-Denfil paġni 14 u 15, u jwieġbu l-mistoqsijiet fuq il-pitazz tat-taħriġ.

Today's Maths Lesson.

I think this explains it all. Done with Smartboard software. :)Homework exercise on Maths copybook 2.

Friday, October 23, 2009

For the Weekend.

It-tfal għandhom lista ta' kliem bil-Malti x'jistudjaw għad-dettat nhar it-Tnejn. Għandhom il-ġranet tal-ġimgħa u l-istaguni. Ħafna minnhom jafuhom diga'.

Għandhom ukoll ħendawt fil-flat file abjad.

Handwriting : This week we have the letters that go down like a monkey's tail.


Abacus Textbook : Page 3. Do not draw the pictures, just write the sums on Copybook 1.

Abacus workbook page 14. The children worked the sums at school, or most of them. Now they have to colour the shapes according to the answers.
Answer 10 : Green
Answer 5 : Brown
All the other answers : Blue

Thursday, October 22, 2009

Ix-xogħol tal-lum.

Studji Soċjali : Nies li jgħinuna. Ikkopjaw dawk is-sentenzi irrigati biss fuq Id-Dinja Tiegħi. Waħħlu xi stampi li għandhom x'jaqsmu. Dan ix-xogħol hu għal nhar it-Tnejn ħalli ntikom ċans issibu l-istampi.

English Dictation : Children have word list 2 on the English Study copybook. English Dictations are on Thursdays.

Maltese Dictation will be on Mondays. List will be given tomorrow.

Il-Healthy Breakfast.

Illum kif tafu konna l-healthy breakfast. It-tfal kielu ċereali li fihom anqas zokkor, u ħadu jowgart ukoll.

Ixxukkjajt ruħi kif minn klassi ta' għoxrin, sebgha
biss jieħdu kolazjon kif suppost. Is-sebgha li jieħdu, fil-maġġoranza jieħdu ċereali taċ-ċikkulata.

Mhux ta' b'xejn li meta ddoqq il-qanpiena tal-brejk ikunu jridu jibilgħuh il-ħobż.

Hafna tfal li jkunu fuq stonku vojt ma jikkonċentrawx. Hemm bżonn li jiġu l-iskola b'xi ħaġa sustanzjuża ġo fihom. Ċereali, ħobż mixwi, frotta...ttuhomx kejkijiet u gallettini għax ħafna zokkor iraqqadhom.

Għada ser nagħmlu il-fruit break, nispera li nara aktar tfal bil-frott fil-basket. Jistgħu jġibu jowgart (mhux minn dawk tal-ismarties jew mimlijin zokkor). Min iġib frotta/ħaxix/jowgart ser jieħu stilla fuq iċ-ċart tal-frott.

Wednesday, October 21, 2009

Today is Wednesday.So, as always, we don't give homework. I hope you go for a nice walk, a nice drive, spend time with your parents and loved ones. Maybe kick a ball or ride a bike. Fly a kite or walk your dog.

Tomorrow we have dictation. Most of you are prepared. Do spend a few minutes going over the List 1, which is on the English Study Copybook.

Also, tomorrow we are having A Healthy Breakfast, so please come to school smart in your uniform. Thankyou :)

Tuesday, October 20, 2009

Maths : Counting Back.

Today we had some activity in the classroom.
Each group was given a 'whiteboard', a marker, a dice, and a set of cards showing from 10-20.

Each member of the group had to turn over one card, write the number on the whiteboard.

Then they roll the dice, and they minus that number from the big one.

Then we take out fingers showing the amount shown on the dice, and we count back from the big number.

ex 16 - 9 = 7
( 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7)

For homework they have some counting back sums.

Watch This!!

Here is the cartoon we watched in class. We have the work on the My Stories Project Book. For homework, you have to draw the picture of the monster, or something from the story on the My Stories project book. Don't worry if your drawing is not too good, mine are not that good either :)


I will post some of your drawings next week.


Not now, Bernard.

Today we are going to read this fantastic book in class.


I read the story for you, in case you want to listen to it again.


Monday, October 19, 2009

HW tal-Malti.

Wara li taraw il- Powerpoint li poġġejtilkom fil-post ta' qabel din, tistgħu taħdmu MaltiManija g u o paġna 7.

Ħafna mit-tfal ma kinux jafu x'inhu vulkan, x'inhi l-Etna, xi tkun Belt Kapitali, id-differenza bejn pajjiz u belt...nixtieqkom jekk għandkom Atlas id-dar uruhom ftit, u tkellmu magħhom.

Kelma b'Oħra.

Illum fuq id-Denfil qrajna l-istorja li hemm fuq paġna 13. Fuq il-pitazz issa mxejna 'l quddiem. Fejn qabel kienu jimlew il-vojt, issa jridu jibdew iwieġbu. Għal bidu ser nibdielhom it-tweġiba jien, imma 'l quddiem ser ikollhom ifittxuha huma.


Rajna dan il-vidjo waqt li qrajna l-istorja.Mistoqsijiet kienu dawn :

1) X'jisimha l-istorja? 2) X'kien qed jagħmel it-tifel?
3) X'beda jgħajjat?
4) X'għamlu l-irġiel? 5) X'għamel kif waslu ħdejh?
6) Fl-aħħar min ġie?
7) Min tah widen? 8) X'għamillu l-lupu?

Friday, October 16, 2009

Handouts for Extra work.

Here are all the handouts available on this blog. Some might be a bit hard for you at the moment, but there are lots of easy ones. Have a good look at them before printing. 

nouns


letter k


alphabetical order


tens and units


threes and fives


maths crossword


ten and underfours


fives


animal nouns


addition squares


threes


thing nouns


tens and units words and numbers


tens and unit blocks


tens


subtraction crossword


fours skip countingplace nounsnumber words

I will add more links and I'll keep repeating this post often :)

Happy extra-working xx

For the Weekend.

English Composition : Copy the story 'Myself' from the rough paper to the copybook.

Abacus page 10. See notes on Maths study. The children are now counting different coins.

Malti Manija p 2 u 3 Nies tax-xogħol.

Qari: Denfil pġ 13.

Study : List 1 from English study copybook (good morning etc)

A big thankyou to all the parents who attended the meeting today. It was a pleasure meeting you all. May I remind those who did not come to please provide a 120 wide lined copybook, with a purple cover, called 'Study Skills'.  

xx
Miss Claudine.

Thursday, October 15, 2009

Today's diary.

Today is St.Theresa's day.


May the 'Little Flower' bring blessings to our children.
Here is something I showed in class today.


Now for the business of homework. 

Malti Manija Paġni pġ4, pġ5 (artiklu) pġ6 (nomi)

Maths Copybook 3 (money...see the Maths notes if stuck)

English Way Ahead Workbook page 8 (it's about numbers, easy :)

English Handout 'The man and the ant' on English Comp. copybook.
Please do not write on handout because I need to collect them back.

Some children might come home with the homework ready, just for today.

Thanks :)
Wednesday, October 14, 2009

L-Artiklu.

Fuq il-pitazz għandhom in-noti fuq l-artiklu.

Ix-Xemxin jieħdu l-ewwel ittra tal-kelma.

eż : Iċ-ċirasa.

Il-Qamrin jieħdu il-

eż : Il-ballun.

Il-vokali jieħdu l-

eż : l-anġlu

Ċerta kliem jieħdu l- u i quddiem il-kelma

eż : l-ispalliera.

Fil-klassi għamilna aktar prattika fuq dawn, 'il quddiem ser nagħmlilkom ftit ħendawts biex tniżżluhom minn hawn.

Money

Please refer to this blog post. Today we had some money practise in class. Children need to know how to convert a euro into fifty cent coins etc....do let them play with the small change in your purse, it will help them no end.

Tuesday, October 13, 2009

Nouns.

Today we did a small lesson on nouns, the first of many on nouns.

Here is the power point presentation we saw.


It was made by Mrs. Rita Barbara, and I thank her so much for sharing her work with us.
Children have homework on the English Language Copybook.

My Stories Homework.

Today we read a book called 'Try Again Emma'.

Then we wrote a story on our 'My stories' project book.

For homework, children have to draw a poster for a toy shop on the coloured page.

Social Studies homework - Id-Dinja Tiegħi.

1) Homework is for MONDAY 19 TH OCTOBER.

2) Children have to fill in their answers on the Project Book and stick pictures according to their answers.

e.g :  Annimal Favorit : tigra (stick picture of tiger)

For those who haven't yet covered the Project Book, please cover in brown paper and stick a picture that relates to environment, yourself, play, Birkirkara etc...

Monday, October 12, 2009

Handwriting practise.
I found a good site that will enable you to print worksheets which will help your child to write in cursive writing.


The yellow dot on each worksheet will show you where the letter should start.

Choose the letters you want to practise, then click 'Make worksheet'. You will see the worksheet in a few seconds.

Then
File > Print :)

Here is a handout to practise the letter k.

Otto's Family.

I've given the children four sheets of paper which are going to become our first book.

They are to stick the pages from 'Otto's Family' onto these pages, according to the page numbers.

Title page (no pictures, just writing and drawing)

Page 1 : Father

Page 2 : Mother

Page 3 : Brother

Page 4 : Sister

Page 5 : Grandma

Page 6: Grandpa.


We will write on these books accordingly during our English writing sessions.

A very important Maths Lesson.

Today we learnt about Euro Coins. Children will need to know by heart the following facts.

One Euro coin :


Is equal to

Two Fifty euro cent coins

2 X

-----------

Five Twenty euro cent coins

5 X

---------
Ten Ten cent coins.

10 X


-------
Twenty Five cent coins
20 X


----------
Fifty Two cent coins

50 X


-------
and a Hundred One Cent coins.

100 XThey have all the notes on the Maths study copybook. They have to study also how many coins (10c, 5c, 2c, 1c) make up a 50 euro cent coin.

Search This Blog