Friday, January 14, 2011happy birthday miss

happy birthday miss thank you for everything
Tomorrow is our teachers birthday so I made her a card with 2Publish+.
Here are the screenshots.

Happy Birthday :)


Happy Birthday miss. Enjoy it !!!!!!!

My Day


birthday missMy Day.


My Day


my day


My Day


My Day

Christabelle vella

My Day.


Thursday, January 13, 2011

My day.

On Polygons and Logos.

Today we had a fab lesson with a robot car.

We gave the car instructions and it drew a shape for us.

Here's a video of Fd 20 R72 for 5 times...a pentagon :)


Who says girls don't dig cars?


Same exercise is repeated on 2LOGO in purplemash.com

Ġesu' jfejjaq lil qaddej taċ-Ċenturjun.

Illum rajna dal-vidjo fil-klassi.

Fih lezzjoni sabiħa.

Klikk

Tuesday, January 11, 2011

Digital Photo Albums.

Here are our first trials :)

Luca Stivala's work:

http://www.swfupload.com/view/147363.htm

Christabelle Vella's album:

http://www.swfupload.com/view/147357.htm

Wayne's Album :

http://www.swfupload.com/view/147367.htm

Enjoy.

Sunday, January 9, 2011

Waqt li darba, kont qeda niekol hdejn it-tieqa, rajt shaba riesqa lejja. Kelli it-tieqa miftuha u dahlet tkellimni, qaltli biex immur fuqha, hrigna flimkien mit-tieqa. Ghall-ewwel bdejt nibza' fil-gholi,imma umbaghad drajt, bdejt nara hafna djar, skejjel, knejjes u kull haga li hawn f'Malta. F'Daqqa wahda smajt il-hgieg jinkiser u sibt ruhi fuq il-hogor tat-tieqa,il-mama' bdiet tghajjat RACHELLE!!!!!

Is-shaba tieghi


Darba kontItalic fit-tieqa u rajt shaba bajda u qalti biex immur maghha.Jiena mort u tghidx kemm hadt gost.Min hemm fuq rajt angli,gnien bil-fjuri u d-dar ta Cassidy,u imbaghad gabitni lura.Hadt hafna gost fuq l-ishaba nixtieq li nerga immur.

Search This Blog