Saturday, November 16, 2013

IMPORTANT NOTICE

On Friday 15/11 I told the children to come in their winter uniforms...I forgot that Monday was PE day. Please send them to school in the winter PE kit. 

Nhar il-Ġimghħa 15/11 jien lit-tfal għedtilhom biex it-Tnejn jiġu bl-uniformi tax-xitwa...kont insejt li nhar it-Tnejn imisshom PE. Jekk jogħġobkom ibgħatuhom bil-PE kit tax-xitwa. 

Search This Blog