Friday, June 17, 2011

Father's Day On Purplemashfather's day

Father's Dayfather's day card

father's day

Happy father's day

Happy father's dayFather 's day.

Thursday, June 16, 2011

Ice-cream day !For the best teacher in the world.


Wonderful Teacher

With a special gift for learning
And with a heart that deeply cares,
You add a lot of love
To everything you share,
And even though
You mean a lot,
You`ll never know how much,
For you helped
To change the world
Through every life you touched.
You sparked the creativity
In the students whom you thought,
And helped them strive for goals
That could not be bought,
You are such a special teacher
That no words can truly tell
However much you`re valued
For the work you do so well.
Recipe

Grazzi U Prosit

Nixtieq nghid prosit u grazzi hafna lil ghalliema, it-tlett L.S.As, lil ghalliema tal-kompjuter, lil genituri u lilna t-tfal.WOW!!!


Thank-You.

(bil-Malti)

Grazzi mill-Qalb lit-tfal kollha
tax-xogħol li għamlu kemm fiż-żfin u kemm fil-kant,
fi żmien qasir tgħallimtu kulma xtaqtkom titgħallmu.

Grazzi talli toħorġu b'idejat sbieħ u tagħmluhom, bħar-riċetti ta'
Belle u l-Menus li għamiltu.

Grazzi lil mama' ta' Miss Joanne, Mrs.T Zammit Munro, tat-tfassil kollu tad-dbielet...kellha 15 -il dublett, mhux ċajta!

Grazzi lil ġenituri li offrew l-għajnuna fil-
ħjata, tpinġija, u anke min kien jgħid kelma ta' kuraġġ u tbissima kull filgħodu.

Grazzi lil LSA's tal-paċenzja li ħadu bija u tal-imħabba li dejjem urew.

Grazzi lil Fabian tas-Sound għal Recording vera sabiħ.

Beef Ragout! (Issa jonqos insajruh)Grazzi mill-qalb

Grazzi miss Carlene,grazzi miss Claudine, grazzi miss Joanne u grazzi ukoll lil miss Tania grazzi ta dak kollu li taghmlu maghna fis-sena u grazzi ta iz-zfin ta be our guest jiena Christabelle u vera naprezza grazzi

inhobbkom.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Grazzi kbira

Nixtieq nghid GRAZZI kbira lil Mrs claudine,lil Mrs.Charlene,lil Mrs Joanne u lil Ms.Ramona tal-pacenzja kbira li hadu biha u ta kollox.Jiena inhobbkom hafna.Din il-bewsa ghalikom.GRAZZI.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Concert


Dawn huma il-hbieb tieghi fil-concert

Wednesday, June 15, 2011Search This Blog