Monday, May 25, 2009

The Life Cycle of the Butterfly.

Today we did the life cycle of the butterfly and I showed the children these two videos, I skipped the first 30 seconds from the first one in class, but you can decide whether to show the first 30 seconds to your children (it shows two butterflies mating, nothing out of this world, but would have been hard for me to explain, as it's not a one to one situation).

As for the rest, they were mesmerised....

And this one....

Maths Homework

Pages 49 and 49 B of the PhotoCopyMasters (PCM)

doubles and halves.

Page 49 is the doubling machine.

Children need to find either the double or the half of the numbers, accordingly.

Page 49B children have to find doubles, sometimes of big numbers. They have the 'how to' notes on the Maths Study.

ex : Double 35

split into tens and units.

double 30 and double 5

60 + 10 = 70.

Most children know the doubles by rote anyway.

English Homework

We are now closing up chapter 1 7, Tomorrow we start chapter 18. I can't believe the year is almost over.

Green Book Homework.

Page 50 D
Page 51 G
Page 52 H and I

Il-Kelb tal-Fenek.


Dawn huma l-mistoqsijiet tat-taħriġ għal-lum.

Aqra Denfil p 90 - 92
1. X'jisimha l-istorja u min kitibha?

2. X'jisimhom it-tfal?

3. Ma min kienu? Fejn?

4. Għala t-tifel ħaseb li l-kelb kien bil-ġuħ?

5. Iddiskrivi l-kelb :

a) il-kulur tiegħu
b) geddumu
c) widnejh
d) il-pil
e) denbu
f) saqajh

6) Għala jintuża dan il-kelb?

Friday, May 22, 2009

Oxford Reading Tree

We have been given access to this website, which has a lot of English exercises, stories and games. The children have the username and password written in their diaries, if you can't find it for any reason, kindly send me an email and I will email it back to you.

site address is : www.oxfordreadingtree.com
The Big Bell outing.

We had so much fun on this day! I encourage everybody who gets a chance to go to the Basilica bell tower, to do so, it's a marvellous experience. Our church has beautiful architecture, and one can appreciate the hard work of our forefathers at a time when machinery and technology was not as developed as today, if not non-existant.

Many thanks to Nathan's mum for arranging the outing. Thanks also to the mothers of Xylon, Aldair, Nevise, Naiomi and Brady...as well as Kryssa's nanna for helping us out.

Here is a video we made for the day (the IT project, which will be shown to all the schools of Malta)

Thursday, May 7, 2009

Today's Notes.

Homework : Abacus page 12, 13, 14.
We are doing doubles. Please study the doubles on the Maths Study copybook.

Handout : Intervista mal-Mama'.

Next week we are going to the Parish Church for an outing. I need some help, because we are going up the belfry (kampnar). I need about 5 parents to help me walk the children up the stairs and help me take care of them when we are near the bell. IF I don't have enough parents helping out, I'll leave this part of the outing out.

Il-Ġimgħa d-dieħla, nhar it-Tlieta 12 ta' Mejju, ser ikollna ħarġa lejn il-Knisja l-Kbira. Għandi bżonn ftit ġenituri voluntiera biex jiġu magħna, peress li għandna l-permess mill-prepostu biex nitilgħu ħdejn il-Qanpiena storika tagħna. Minħabba li hemm mitt tarġa, għandi bżonn l-għajnuna ta' xi ħames adulti. Jekk ma jkollix biżżejjed nies kbar, din il-parti tal-ħarġa ma ssirx. Grazzi.Please email me on claudine.slater@educ.gov.mt with your questions or comments. Thanks.
You can also leave a comment here on this blog, I will do my best to answer you.

Wednesday, May 6, 2009

Toilet Training


A lot of children are asking me to go to the toilet soon after breaktime, or during lessons.

I take them to the toilet twice a day, I feel that should be enough. Sometimes I allow them to go as soon as explaination is over.

Please have a chat with your children, as time in the classroom is now very restricted.

Also, keep hygiene in mind. Make sure your children have tissues and wipes.

Tuesday, May 5, 2009

Ir-Regoli tal-Malti.

Qed ninnota ħafna ġenituri jgħinu lil uliedhom fix-xogħol tad-dar. Dan hu ġest sabiħ ħafna, u nixtieq li l-ġenituri kollha jagħtu kas dak li jagħmlu t-tfal fil-pitazzi tagħhom.
Nara wkoll pero', ħafna użu tal-Malti ħażin, per eżempju ħafna taħwid fir-regoli taż-żewġ vokali ħdejn xulxin.
Il-Vokali taqa' biss meta tkun vokali tal-leħen, u l-W flok il-U hi xi ħaġa ta' zmien ieħor. Fil-fatt min jaġġorna ruħu billi jixtri kotba bil-Malti (dawk tajbin, tipo Trevor Zahra, Claire Azzopardi, Pierre Mejlak) jinduna li m'għadhomx jintużaw.

Eż : tazza ilma
żjara importanti
mara irrabjata
Pawlu u AnnaDawn kollha huma tajbin, u l-ebda vokali ma taqa' jew tinbidel.


Qabel konna niktbu

ta' l-isfar

illum niktbu

tal-isfar.

Meta niftakar 'żbalji' oħra. ngħarrafkom.

Sadanittant, tajjeb taqraw dan u dan, żewġ dokumenti uffiċjali.
Grazzi.

Further Homework

Page 45 and 46 of the P.C.M

Page 97 from the Way Ahead Workbook.

Back to Blogging.

Bżieżaq.

Aqra denfil p. 81.

X'jisimha l-istorja?
Min kitibha?
Liema kuluri jissemmew?
X'jiġrilhom l-ewwel tip ta' bżieżaq?
X'jiġrilhom it-tieni tip?
U t-tielet?
Xi tfisser 'Qalbenin'?

Fuq pitazz tat-Taħriġ il-Fehem.

Search This Blog