Wednesday, December 16, 2009

How to make a Christmas wreath you can eat.

You need...

3 cups of marshmallows (those small ones you put on your hot chocolate)One cup of margarine.

Some vanilla essence and green food colouring.

Four cups of cornflakes.

Method : Put the butter in the microwave for one minute on LOW.
add the marshmallows, stir. Put in for one minute again on LOW. Stir.
Put in microwave for one minute on LOW and stir again.

...Stir until it all comes creamy... (the marshmallows have melted and mixed with the margarine).

Add a few drops of food colouring and vanilla essence.

Add the cornflakes, stir gently, until all cornflakes are covered in green goo.

Now shape portions of cornflakes into circles.

Decorate with colourful sweets.

Merry Christmas!
Tuesday, December 15, 2009

Tfal beżlin tal-Milied.

Dil-ġimgħa fil-klassi mimlija attivita'. Tistennewx li ser ikollhom ħafna homework.
Illum lestejna kartolina sabiħa. Min minnkom ma bagħatx 'glitter glue', ibgħatu stoċċ għada ħalli nlestuha.

Għada ser immorru nimpostaw il-kartolina lin-nanniet. Min ma bagħatx dawk, ħudu ħsieb...

Wara ser insajru. Ibagħtu fardal, maktur tar-ras jew beritta, fardal, sarvetta u pakkett wipes. U euro għax ser nixtri kollox jien. Nispera li ma nqabbdu ugigħ ta' żaqq lil ħadd.

Il-Ġimgħa ser nagħmlu l-mima tal-Vanġelu, kulħadd jaf x'għandu jagħmel (iftħu naqra d-diary)

It-Tnejn ser nilbsu għall-Purċissjoni

It-Tlieta PARTY. Ibgħatuhom bi flixkun x'jixorbu biss. Iktbulhom isimhom fuq il-flixkun.

Wednesday, December 9, 2009

The Christmas Story.

Today in class we started talking about the Christmas story. Soon we'll have to do writing in English and Maltese, as well as writing letters and Christmas cards.
Today we saw this video...Healthy Eating Competition.


The College has organised a drawing competition for all children from years 1 to 3. Each child will draw a picture of Healthy food and another of Unhealthy food.
Children have started this at school. Please finish it for homework. Thanks.

Today's homework

Abacus pages 34, 35, 36 and 37

(tables of 2 and 10....I hope you are all studying them)


Green Book page 16 Exercises B and D

You will need to use the Way Ahead Pupils Book for exercise D

Thursday, December 3, 2009

ALL HOMEWORK IS FOR MONDAY.

Tomorrow is half day, don't forget! In the morning children will have a P.E, Art, Music and PSD lesson...so I don't think they'll spend much time with me. That's why I gave all the homework today.

Id-Dinja tiegħi. Sibu stampi tat-traffiku. Jew inkella pinġu triq, u waħħlu stampi ta' karozzi fuqha.

-----

English language : A what am I? handout.

-----

Malti : hendawt tal-AVVIZ (dwar Bimbo il-kelb)

-----

Adding using friends of 10 on Maths 2.

-----
When I was One handout on English Comprehension.

When I was One


This is a poem written by A.A. Milne, as part of the book 'Now we are Six'. A.A. Milne is the famous author of the 'Winnie the Pooh' books.
He was a dedicated author and father, and he wrote the stories to entertain his son, Christopher Robin.

Homework is on the language copybook (When I was One handout)

Wednesday, December 2, 2009

Illum bgħatt nota.

Jekk forsi kielha l-kelb, hawn hi.

Għal dal-Milied nixtieq li kull student iġib miegħu żewġ kartolini tal-Milied (bl-envelopp u bolla kull waħda). Dan għax nixtieqhom jiktbu ittra ċkejkna tal-Milied lin-nanniet (jew min m’għandux xi ħadd tal-familja). Tal-familja jieħdu ħafna gost biha u t-tfal jitgħallmu jiktbu l-indirizz fuq l-envelopp u x’jiġri fil-posta (għax immorru kollha f’daqqa ninpustawhom waħda waħda) Għalhekk ibgħatu :
1) 2 kartolini

2) 2 bolol għal Malta (jekk hemm xi indirizz barra minn Malta, tridu tibgħatu bolla apposta)
3) L-indirizzi miktubin ĊARI fuq karta separata.
Itfgħu kollox ġo borża tal-karti jew envelopp ikbar, agħlquh, u iktbu isem it-tifel/tifla fuq il-borża/envelopp.
Jekk ikollkom xi problemi, ibgħatu email claudine.slater@educ.gov.mt
Ser nibgħat ukoll id-dar mudell ta’ anġlu li jrid isir nofsu d-dar u nofsu l-iskola, għax dan jieħu l-ħin. It-tfal iridu jpinġu l-biċċiet tal-anġlu, intom jekk jogħġobkom, waħħlulhom il-bicciet fuq kartonċina u qasqsulhom il-bicciet intom bil-mod, hemm xi biċċiet minnu li jistgħu jaqtgħhom huma u hemm oħrajn li tridu tagħmluhom intom. Dan imbagħad ser ngħaqqduh fil-klassi. Jekk jogħġobkom ibgħatu l-biċċiet kollha sal-ġimgħa d-dieħla ġo envelopp magħluq halli ma jitħallat xejn.
Min għandu libsa ‘tal-Milied’... (anġlu, ragħaj, Madonna, eċċ) jibgħat jgħidli għax fil-Milied ser immorru quddiesa Santa Liena  u ħa nagħmlu daqsxejn reċta waqt il-Vanġelju.
Grazzi ħafna tas-sapport u l-ħidma tagħkom, Claudine Slater.
Today no homework.


Don't forget you have to study these words :glasses


shirt


trousers


trainers


shoes


hat


socks


skirt


jacket


dress


Tuesday, December 1, 2009

Today's work.

Did not have time to blog the homework, but basically...

More adding with friends of ten. (only a few kids are finding this hard)

An english exercise (simple, easy...) from the green book, page 15.

A Maltese verbs exercise.

Which leaves you plenty of time for studying :)

Search This Blog