Monday, November 29, 2010

Jien ghandi zewg ghasafar wiehed jismu Otto u l-ohra jisimha Daisy. Dawn xtrahomli il-papa. Ijlhom ghandi sena. Il-kulur taghom hu isfar. Dawn ihobbu jilghabu flimkien. Jien inhobb nismahom jghannu.

No comments:

Post a Comment

Search This Blog