Monday, November 29, 2010

This is my cat. :)


L-annimal li-inhobb hija qattusa u jisimha Tina.

Il-qattusa gibtha minghand habiba tieghi.

Ilha ghandi sena.

Intiha tiekol hut tal-bott u tixrob halib.

Biex inzommha kuntenta, noqghod immelsilha rasha.

No comments:

Post a Comment

Search This Blog