Tuesday, November 30, 2010

L-ANNIMAL


L-annimal li nhobb huwa l-ghasfura u jisimha kiki.

L-ghsfura taghili missier.

illa ghandi sena.

Hija tiekol skalora u tixrob ilma.

Jiena niehu hsiba hafna billi ma nhalijiex bil guh u bil hmieg u nohroga ftit fix xemx.

No comments:

Post a Comment

Search This Blog