Monday, November 29, 2010

L-annimal Favorit Tieghi

Jien inhobb l- ghasafar. U ghandi ghasfura, din l-ghasfura daqsxejn imqarba u jisimha May. May thobb tiekol hafna hass u thobb tilghab ukoll. May thobb tixrob ta spiss l-ilma. Il- kulur ta' May huwa isfar u iswed. Jiena inhobb hafna nilghab maghha, vera titfised. Hawnhekk ghandi ritratt taghha.

No comments:

Post a Comment

Search This Blog